Ny "klimatindikator" visar årlig maximal isutbredning

SMHI följer förändringarna i klimatet med hjälp av olika mått, så kallade klimatindikatorer. Nu finns en ny klimatindikator på smhi.se som visar årlig maximal isutbredning i Östersjön.

SMHIs så kallade klimatindikatorer gör det möjligt att följa förändringar i klimatet, och finns för bland annat temperatur, nederbörd och havsnivå. Nu publiceras en ny klimatindikator på smhi.se som visar maximal isutbredning i Östersjön från 1957.

– Klimatindikatorerna används för att studera förändringar över tid, genom att sammanställa mätserier i tabeller, säger oceanografen Thomas Hammarklint.

Ingen tydlig trend sedan 1957

Nu publiceras en ny klimatindikator på smhi.se som visar maximal isutbredning i Östersjön från 1957.

– Isutbredningen skiljer sig mycket åt från år till år. Vi ser en minskning i isutbredningen efter de kalla vintrarna 1985-1987, med relativt få stränga vintrar sedan dess, förklarar Lars Axell, forskare oceanografi, SMHI och fortsätter:

– Men förändringen är inte så stor att vi kan påstå att minskad isutbredning är en tydlig trend under denna korta tidsperiod, från 1957 och framåt.


Klimatindikatorn för årlig maximal isutbredning baseras på SMHIs dagliga analyser av issituationen i Östersjön. Området berör hela Östersjön och inkluderar Kattegatt.