Ny havsisprodukt på smhi.se

Lagom till issäsongen så lanseras en ny version av havsiskartan. Nytt för i år är att kartan kompletteras med en beskrivande text samt en prognos för utbredningen det kommande dygnet.

Is till havs

Den milda och blåsiga hösten har medfört en förhållandevis utdragen start på issäsongen till havs. Men nu är det ändå dags för SMHIs istjänst att dra igång sin dagliga verksamhet, med iskartor och rapporter till stöd för vintersjöfarten.

Nytt för i år är en där modellberäknad isutbredning kombineras med en av istjänsten sammanställd textbeskrivning och prognos.

Syftet med kartan är att ge en överblickbild av isens utbredning. Genom att klicka på ett havsområde kan användaren dessutom få mer detaljerad information om just det området, och en prognos på förväntad utveckling kommande dygn.

”Kartan ska fungera som ett komplement till våra ordinarie iskartor, som ju i första hand riktar sig mot den storskaliga sjöfarten” säger Lisa Lind, oceanograf på istjänsten. ”Vi har sett ett stort intresse för havsis även från allmänheten, och hoppas att den nya kartprodukten ska möta det intresset”.

En långsam start säger egentligen ingenting om hur issäsongen kommer att bli. Det finns år då isen kommit sent men utbredningen ändå blivit större än normalt, och tvärt om. SMHIs istjänst följer isläget med hjälp av satelliter och rapporter från isbrytare och andra fartyg.