Ny forskning om klimatanpassning och markanvändning

Klimatforskningsprogrammet Mistra-SWECIA, som SMHI är värd för, får förlängd finansiering. Programmet kommer under de kommande fyra åren fokusera på klimatanpassning med inriktning på skog.

Samhället ska förses med beslutsunderlag för anpassning till ett förändrat klimat. Det är målet med klimatforskningsprogrammet Mistra-SWECIA (Mistra SWEdish research programme on Climate, Impacts and Adaptation), som SMHI är värd för.

– Nu är det klart att programmet får förlängd finansiering i ytterligare fyra år, säger programchef Markku Rummukainen, SMHI. Fokus blir klimatanpassning inom samhällssektorer som berör markanvändning. Särskilt kommer skogen och skogsbruket att behandlas.

Klimatanpassning i skogssektorn blir utgångspunkt

Den andra programfasen kommer att bygga vidare på och utöka den forskning och de kontakter med forskningens användare som pågått sedan starten 2008.

– En viktig utgångspunkt kommer att vara den fallstudie som programmet bedrivit kring klimatanpassning i skogssektorn, säger Markku. I det fortsatta arbetet kommer förutom skogssektorn även bl.a. jordbruk och naturvård vara fokusområden.

Kontakter med användare från såväl statliga och andra organisationer och den privata sektorn kommer att integreras alltmer i programmet.

Samarbete kring klimatanpassning

Mistra-SWECIA är ett samarbete mellan SMHI, Stockholm Environment Institute (SEI), Meteorologiska institutionen (MISU) och Institutet för internationell ekonomi (IIES) vid Stockholms universitet samt Institutionen för geo- och ekosystemvetenskaper vid Lunds universitet.

Logotyp Mistra-SWECIA

Programmet finansieras av Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning). Den andra programfasen tar vid den 1 januari 2012, när den nuvarande programfasen avslutas.

Om fortsättningen för Mistra-SWECIA på Mistras webbplats