Ny fjällvädertjänst från SMHI

SMHI har en ny tjänst för fjällväder. Jämfört med tidigare fjällvädertjänst är den nya mer lättförståelig, den är även mobilanpassad. Nu kan man också enkelt göra utskrifter som är försedda med en QR-kod.

Fjällväder- skidåkare vid led i snöstorm.

Den nya fjällvädertjänsten är baserad på högupplöst prognosdata, liksom SMHIs vädertjänst på smhi.se och i appar. Tjänsten visar prognos för temperatur, vind och nederbörd. Man kan se både faktisk temperatur och upplevd temperatur, utifrån hur mycket det blåser.

Fjällväderprognos finns för närmaste tolv timmar, samt för kommande 6 dygn. Utskriftsversionen innehåller också prognos för närmaste tolv timmar och kommande sex dygn.

Utskrifter med QR-kod

Fjällanläggningar och andra aktörer i turistbranschen i fjällvärlden, som skriver ut prognoser för att serva sina gäster får nu tydligare och bättre designade utskrifter. Utskrifterna har också en QR-kod. Genom att läsa in den med sin mobiltelefon kommer man snabbt åt senast tillgängliga fjällväderprognos för aktuell ort.