Ny film om stigande hav

FNs klimatpanel pekar på att havsnivåerna kan stiga en meter i genomsnitt till nästa sekelskifte. En ny film, framtagen av SMHI, förklarar översiktligt hur de svenska kusterna påverkas och vad samhället måste planera för.
 

Stigande hav - skärmklipp ur film

Det senaste århundradet har vattenståndet i havet höjts i en takt som nästan har fördubblats under de senaste 20 åren. Enligt bedömningar från FNs klimatpanel kan havet stiga en meter i genomsnitt till nästa sekelskifte.

Sveriges kuster kommer att påverkas i olika grad, beroende på landhöjning och andra lokala förhållanden. Stormar kan också tillfälligt göra att havet stiger ytterligare.

En ny film har arbetats fram som beskriver faktorerna bakom havsnivåhöjningen och hur Sveriges kuster påverkas.

Förebygga skador

- Filmen syftar till att pedagogiskt förklara vilka effekter havsnivåhöjningen medför och hur vi kan arbeta för att förebygga skador, säger oceanograf Anette Jönsson, SMHI.

- Vi ser till exempel ökade risker för översvämning, kusterosion, ras och skred. Grundvattnet kan också komma att påverkas med saltvatteninträngning när havet stiger.

Filmen Stigande hav är drygt tre minuter lång och har arbetats fram av SMHI i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C.