Ny film – Klimatanpassning i Sverige

Fler och mer intensiva skyfall, stigande havsnivå, fler värmeböljor. Ett förändrat klimat påverkar många områden i vårt samhälle. Nu finns en ny film som visar exempel på klimatanpassning i Sverige.

I framtiden kan vi förvänta oss ett mer extremt väder, fler och mer intensiva skyfall. Klimatscenarier, som bland annat arbetas fram vid SMHI, visar också på mildare och blötare vintrar, stigande havsnivå, ändrade flöden i vattendragen, fler värmeböljor mm. Positiva effekter kan vara längre växtsäsong och ökad potential för förnybar energi.

Förändringarna innebär ändrade förutsättningar för många områden i vårt samhälle. Förutom ökad risk för översvämningsskador behöver frågor som vatten och avlopp, ras och skred, värmeeffekter, energiförsörjning, smittspridning, brandfara och torka övervägas.

- Genom medveten planering och förebyggande åtgärder kan samhällets sårbarhet minskas. Anpassningen till ett förändrat klimat bör naturligtvis också ske integrerat med arbetet för minskade utsläpp, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Film visar exempel på anpassning

En ny film visar exempel på hur Sverige påverkas av klimatförändringen. Här lyfts några områden där klimatanpassning pågår, som lantbruk, samhällsplanering och vintersport. Filmen ”Klimatanpassning i Sverige” är åtta minuter lång och har tagits fram av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter.

Filmen finns tillgänglig på Klimatanpassningsportalen, där fakta, hjälpmedel och aktuellt kring klimatanpassning presenteras. Portalen är ett samarbete mellan tretton myndigheter.