Ny digital tjänst för beräkning av markbärighet

I ett samarbete använder Stora Enso en nyutvecklad digital tjänst från SMHI

för att minska markskador och bedriva ett effektivare och mer hållbart

skogsbruk.

Ingen skogsmaskinförare vill lämna sönderkörd mark efter sig och ingen skogsägare vill få sin mark skadad. För att minska markskador på känslig mark och begränsa risken för skador som annars lätt uppstår från fullastade skogsmaskiner levererar nu SMHI detaljerade månadslånga prognoser för markens bärighet – ett markbärighetsindex - till Stora Enso Skog.

– Vi har en pågående klimatförändring som innebär större variationer i väder och vattenförhållanden än vad vi vant oss vid. Mer extremt väder och kortare vintrar med ökad nederbörd är exempel. Det påverkar markförutsättningarna i skogen, därför behövs kvalificerat beslutsunderlag. Markbärighetsindex är ett tydligt exempel på hur vi skräddarsyr en digital tjänst för en bransch. Vi utvecklar den tillsammans med slutanvändare för att bidra till hållbarhetsarbete och samhällsnytta, säger Alexandra Birger Röör, chef för New Ventures och affärsområde skog på SMHI.

– Vi jobbar ständigt för att minska markskadeproblemet. Genom att använda SMHI:s tjänst får vi bättre kunskap om kommande månads markförutsättningar, vilket ger oss större möjligheter till markskadefri avverkning, både i enkla och i svårtillgängliga trakter, säger Henrik Lenning, produktionschef, Stora Enso Skog.

Stora enso

Fredrik Ekelund, produktionsledare, Stora Enso Skog och Nicklas Stenström, maskinförare Stora Enso Skog i samspråk. Foto: Lasse Arvidson

I markbärighetsindex kombineras SMHIs data med skoglig data till en digital tjänst som enkelt kan användas i planeringen av avverkning och gallring. Markbärighetsindex uppdateras varje dygn.

– Grunden för den digitala tjänsten, som heter SMHI Timbr, är SMHIs vetenskapliga expertis inom hydrologi, meteorologi och klimatologi. Vi använder våra avancerade beräkningsmodeller och vår långa erfarenhet av att arbeta med stora datamängder, säger Alexandra Birger Röör.

– Vår egen metod för att minska markskador – ”Rätt metod” i kombination med SMHIs markbärighetsindex gör att vi kan bedriva ett skogsbruk som är mer skonsamt för både natur och maskiner. Med den nya digitala tjänsten med månadslånga prognoser av markbärighetsindex får vi ett kraftfullt beslutsunderlag, som innebär att vi i god tid kan välja ut trakter med bäst förutsättningar för avverkning och därmed minska vår miljöpåverkan, säger Henrik Lenning.