Ny byrå och ordförande väljs för IPCC

FNs klimatpanel IPCC har denna vecka möte i Dubrovnik, Kroatien. Under mötet ska en ny ordförande och ny byrå väljas.

Lars Bärring och Lena Lindström från SMHI arbetar som nationell kontaktpunkt för IPCC i Sverige och finns på plats i Dubrovnik.

–Valet har stor betydelse eftersom personerna som väljs kommer att inneha sina poster under hela den kommande utvärderingscykeln på 6-7 år. IPCCs ordförande kommer vara viktig för att utveckla IPCCs arbetsformer för att svara upp mot framtida förväntningar och för att öka spridningen och användningen av IPCCs resultat, säger Lena Lindström.

Byrån bemannas av personer från alla världens regioner.

–Dessa kommer att ha stor inverkan på det interna vetenskapliga arbetet, framtida samarbetsformer, val av författare till IPCC-rapporter med mera, säger Lars Bärring.

Inför klimatförhandlingar i Paris

Inför det stora klimatmötet i Paris i december har IPCC ett antal arrangemang runt om i världen för att beskriva slutsatserna i den senaste syntesrapporten, för att ge länder möjlighet att förbereda sig inför förhandlingarna. I samband med mötet i Dubrovnik hålls en workshop för kroatiska journalister. I mitten av oktober ska också IPCCs författare presentera syntesrapporten för en rad kroatiska beslutsfattare, forskare och nationella organisationer vid ett event i Zagreb.