Nu lanseras nya klimatscenarier här på webben

Hur kommer klimatet att förändras i Sverige? Vad säger den aktuella forskningen? Nu finns helt nya klimatscenarier som visar hur temperatur och nederbörd kan komma att ändras i olika delar av landet. Scenarierna i form av kartor, diagram och nedladdningsbara data bygger på SMHIs allra senaste klimatberäkningar.

Nu lanseras en webbtjänst här på smhi.se, som är öppen för alla, kring det framtida klimatet. Webbsidorna ger en kunskapsöverblick på området och presenterar scenarier från SMHIs nya klimatberäkningar.

- Intresset är stort för våra klimatscenarier. Nu har vi försökt samla de nya resultaten så att de ska vara så lätta som möjligt att förstå och använda, säger Gustav Strandberg vid SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

- Webbsidorna erbjuder goda möjligheter att botanisera i informationen, både som allmänorientering för intresserade men också som underlag för beslut och för forskning.

Interaktiva klimatscenarier

Sidorna med klimatscenarier är interaktiva. Här går det att välja geografiskt område, till exempel Europa eller de svenska länen, årstid och klimatvariabel – temperatur eller nederbörd. Besökare kan också jämföra klimatutvecklingen beroende på olika antaganden om hur växthuseffekten kommer att förstärkas i framtiden.

Nya scenarier temperatur Örebro
Exempel från den nya webbtjänsten med klimatscenarier. Här visas temperaturutveckling för Örebro län. Förstora Bild

Alla resultat presenteras på kartor, många sidor visar också utvecklingen i form av diagram och som nedladdningsbara data. Här finns dessutom klimatets faktiska utveckling sedan 1960-talet. Webbtjänsten innehåller förklarande information om resultaten och hur de arbetats fram.

Klimatscenarierna har tagits fram med hjälp av Rossby Centres egen beräkningsmodell, vilket ger möjlighet till högupplösta resultat för relativt små geografiska områden, till exempel svenska län och avrinningsområden. Rossby Centres beräkningar grundar sig på en så kallad ensemble med nio globala modeller.

- Att vi nu kan presentera resultat som baseras på fler modeller än tidigare är en styrka och visar på tillförlitligheten i beräkningarna. För många användare är det viktigt att känna till hur stora osäkerheterna är i analyserna, säger Gustav Strandberg.

Växthuseffektens utveckling

Nytt är också scenarierna för växthuseffektens utveckling, som också de är underlag för klimatberäkningarna. Här används två av de senast framtagna scenarierna från FNs klimatpanel IPCC. Ett av de äldre utsläppsscenarierna ingår också, för att göra det möjligt att jämföra tidigare och nya resultat.

Klimatscenariesidorna är en del av en större webbtjänst - ”Framtidens klimat”. Här finns en överblick och vidarelänkar till kunskapsmaterial om klimatförändringar, klimateffekter och klimatanpassning samt till olika tjänster för nedladdning av data.