Nu finns en vägledning för att använda klimatscenarier

Det finns många osäkerheter om hur klimatet kommer att utvecklas i framtiden. Samtidigt går det att få mycket information från klimatscenarier. En helt ny vägledning här på webben ger stöd för att bättre tolka och använda scenarierna.

Klimatscenarier är vetenskapligt framtagen information för att svara på hur klimatet kan tänkas bli i framtiden. Många använder sig också idag av klimatscenarier inom olika områden, allt ifrån klimatintresserade privatpersoner till planerare, beslutsfattare och forskare.

Scenarierna bygger på en lång beräkningskedja med komplexa modeller och antaganden om framtidens utsläpp av växthusgaser. Här på SMHIs hemsida finns sedan tidigare exempelvis scenarier för olika geografiska områden, med flera antaganden om utsläpp av växthusgaser och olika klimatindex som temperatur och nederbörd.

Vägledning ger stöd

En vägledning har nu tagits fram för att underlätta användningen av scenarierna och hjälpa till att tolka klimatinformationen.

- Vägledningen syftar till att vara ett stöd för de som använder klimatscenarier, till exempel för att arbeta med klimatanpassning. Vägledningen ska främst hjälpa till för att läsa och förstå scenarierna, med alla möjligheter och begränsningar de har, säger Gunn Persson, klimatexpert SMHI.

Vägledningen är uppdelad i sex huvudavsnitt: Vad är klimatscenarier, Vilka klimatscenarier finns, Hur kan klimatscenarier användas, Effektstudier till stöd, Klimatanpassa – att starta, samt Ordlista.

Huvudavsnitten innehåller i sin tur en rad underrubriker. Här går det exempelvis att läsa om grunden till klimatscenarier; varför de finns och hur de tas fram. Osäkerheter som klimatets naturliga variationer, val av klimatmodell och utsläppsscenario beskrivs, liksom vilka klimatscenarier som bör användas vid olika tillfällen.

Här belyses så kallade effektstudier, det vill säga analyser där klimatscenarier används för att studera effekter av klimatförändringen, framförallt hydrologiska studier.

Utarbetandet av vägledningen har gjorts på uppdrag av regeringen.

Vägledningen är publicerad här på smhi.se i anslutning till klimatscenarier.