Nu börjar arbetet med IPCCs femte klimatrapport

FNs klimatpanel, IPCC, träffades nyligen på Bali och det blev upptakten till deras femte tunga klimatrapport, AR5. IPCCs rapporter utgör viktiga underlag för klimatpolitiken. Markku Rummukainen, som deltog i Sveriges delegation, rapporterar.

- IPCC passerade en viktig milstolpe på Balimötet. Konferensen var dynamisk och ledde till att det handfasta arbetet med nästa ”Assessment Report”, AR5, nu börjar på allvar. Fokus kommer att ligga på den forskning som tas fram till år 2012-13, så att det finns tid för en gedigen granskning innan rapporten ges ut 2013-14, berättar Markku Rummukainen, klimatexpert på SMHI.

Tre grupper med olika fokus

Markku Rummukainen, klimatexpert på SMHI
Klimatexpert Markku Rummukainen rapporterar om arbetet inför IPCCs nästa klimatrapport. Foto Anette Andersson

FNs klimatpanel IPCC samlar för närvarande 194 av världens länder. Deras rapporter sammanställer det för klimatfrågan relevanta vetenskapliga kunskapsläget i världen. Rapporterna tas fram med hjälp av frivilliga arbetsinsatser av några tusen forskare. Tre arbetsgrupper fokuserar på klimatsystemet inklusive mätningar och scenarier, klimateffekter och -anpassning samt sårbarhet, respektive forskning om hur vi kan minska vår klimatpåverkan.

– Den senaste rapporten kom 2007. Sedan dess har mycket hänt inom forskningen. Exempelvis finns det nu mer mätningar, klimatmodellerna har förbättrats ytterligare och det finns mer insikter om anpassningsprocesserna. Under mötet klubbades strukturen till arbetsgruppernas rapporter och det lades till ytterligare ett tvärgående tema som ska löpa genom samtliga delrapporter.

– Det handlar om kunskapsunderlag gällande FNs klimatkonventions grundläggande klimatmål att undvika farlig mänsklig klimatpåverkan. Redan tidigare har sju sådana teman antagits som rör exempelvis vattnet i jordsystemet och en gedigen genomlysning av hur klimatfrågan berör världens olika regioner.

– Jämfört med AR4 kommer AR5 också mer i detalj diskutera klimatanpassningsaspekter vad gäller bebyggelse, industri och infrastruktur, hälsa och välbefinnande samt säkerhet, avslutar Markku.