Nu blommar cyanobakterierna i Östersjön

Efter den rekordtidiga inledningen av sommarens blomning har det därefter stått och stampat och inte riktigt velat ta fart. Nu, en vecka in i juli, visar sig de första mer omfattande ytblomningarna till havs i södra halvan av Östersjön.

SMHI driver sedan 2002 "Baltic Algae Watch System", ett övervakningssystem för cyanobakterieblomningar (i dagligt tal algblomningar) i Östersjön baserat på satellitdata. Analyserade kartor som ger en bild av den aktuella situationen presenteras under hela sommaren på smhi.se.

Ombytligt väder har förhindrat blomningar på ytan

Sommarvädret har hittills varit ombytligt, framför allt är det den ihållande blåsten som förhindrat att mer påtagliga blomningar med cyanobakterier visat sig på vattenytan. Frånvaron av värmeperioder har också hållit nere havstemperaturen, som ännu inte är högre än 15 grader utomskärs i Östersjön.

- Det blommar ändå under ytan, och det behövs inte någon längre period med lugnare väder förrän cyanobakterierna flyter upp och samlas på ytan i den gulgröna gegga som ibland driver iland och gör badutflykten mindre njutbar, säger Jörgen Öberg, oceanograf på SMHI.

Ytblomningen tar nu fart

De senaste satellitbilderna visar att blomningen nu börjat ta fart i södra halvan av Östersjön, där mer sammanhängande ytansamlingar nu finns till havs. I norra delen av Östersjön är blomningen än så länge mer diffus, men i enskilda vikar kan det ändå förekomma cyanobakterier.

- Men hur sommarens blomning kommer att fortsätta, beror i första hand på hur vädret utvecklar sig, avslutar Jörgen Öberg.

SMHIs veckolånga juliexpedition med forskningsfartyget R/V Aranda startar på måndag 10 juli. Med ombord finns planktonexperten Marie Johansen för att under resans gång göra analyser och artbestämningar av den pågående blomningen.

Satellitbild som visar tydliga blomningar finns i södra Östersjön
Tydliga blomningar finns i södra Östersjön, mer diffusa i nordväst. Foto NASA, EOS Aqua