Nu är hela Bottenviken och Norra Kvarken islagd

Fredagen den 8 januari blev hela Bottenviken och Norra Kvarken islagd, och det är nu is i skärgårdar och vikar runt i stort sett hela den svenska kusten. "Isläget ligger ungefär en månad före den utveckling som vi sett de senaste åren. Dock är det inget extremläge, snarare har de senaste två åren varit ovanligt lindriga", rapporterar Istjänsten.

Issäsongen kom i likhet med de senaste tre vintrarna igång relativt sent. Inte förrän en bra bit in i december kom de första rapporterna om is i norra Bottenvikens skärgårdar. Men kylan kom med besked kring Lucia och ytvattnet kyldes av i snabb takt. Isutbredningen ökade hastigt, och i samband med kalla ostliga vindar kom isläggningen igång även i södra Sverige strax före jul.

Upp till 40 centimeter fast is

Nu är hela Bottenviken och Norra Kvarken islagda, och det är is i skärgårdar och vikar runt i stort sett hela den svenska kusten. Tjockast är isen i norra Bottenviken, där är det fast is upp till 40 centimeter och 25 centimeter drivis till sjöss. 

- Så här en vecka in på det nya året påminner isläget mycket om vintern 2006. Då var slutligen hela Bottniska viken, Finska Viken, Rigabukten, norra Östersjön samt Vänern i mitten av mars täckta av upp till 50 centimeter drivis, kommenterar Torbjörn Grafström på SMHIs istjänst.

Mer "normalt" isläge nu

- Trots att vi idag har mer is än vid den här tidpunkten tidigare år är det viktigt att komma ihåg att det inte handlar om något extremläge. I själva verket är det de senaste åren som varit ovanligt lindriga. Den senaste isvintern som skulle kunna klassificeras som "normal" var just 2006. Då fanns dock ingen is på västkusten, något som vi i år redan sett tendenser till, fortsätter Torbjörn Grafström.

Mer is väntas

Temperaturerna ser ut att hålla sig på minussidan också under de kommande veckorna, så ytterligare istillväxt är att vänta både i norr och i söder. Dock är det fortfarande tidigt på säsongen, och den maximala isutbredningen infaller normalt inte förrän tidigast i slutet av februari. 

- Det är alltså för tidigt att dra några slutsatser om pågående isvinters svårighetsgrad. Men visst ser det lovande ut för alla som längtar efter en riktig isvinter, avslutar Torbjörn Grafström.

Mer om Havsis under fliken Klimatdata

Istjänsten på SMHI