Novembervädret 2013 - Tät lågtryckstrafik

November bjöd på tämligen typiskt väder för årstiden med många passerande lågtrycks- och nederbördsområden och en del gluggar i molntäcket däremellan. Månadens mest dramatiska väderhändelse blev passagen av stormlågtrycket Hilde. När lågtrycket passerade över Lapplandsfjällen sattes nytt rekord för tiominuters medelvindhastighet. Hela 47 m/s i medelvindhastighet uppmättes på kvällen den 16 på SMHIs högt belägna station i Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen.

Detta är en första preliminär sammanfattning av månadens väder. En djupare analys av novembervädret kommer att publiceras senast den 6 december.

Temperatur

Temperaturavvikelse för 1-28 november 2013
Temperaturavvikelse från det normala för 1-28 november 2013. Förstora Bild

I genomsnitt blev temperaturen 1-2 grader högre än genomsittet för november månad under referensnormalperioden 1961-1990. Men i och med de många passerande lågtrycken med lite lugnare och klarare perioder däremellan så varierade förhållandena kraftigt mellan för årstiden milt respektive kyligt väder. I mitten av månaden från den 12 till och med den 19 var det en lite längre period med mestadels milt eller mycket milt väder. Månadens preliminärt högsta temperatur på 14.4° uppmättes då den 16 i Järvsö i Hälsingland. Detta är både ovanligt sent och ovanligt långt norrut för att vara en notering av Sveriges högsta temperatur under en novembermånad. I slutet av månaden var det även riktigt milt i Norrland den 26-28. I båda fallen inträffade de absoluta temperaturtopparna just före passagen av djupa lågtryck.

De kyliga perioderna var av lite mer tillfällig karaktär. I Götaland och Svealand var perioden från den 20 till och med den 26 mestadels kallare än normalt då de lägsta temperaturerna även i Götaland kröp ner mot eller i enstaka fall passerade -10°. I norr var det främst den 20-22 som det var riktigt kallt. Den då lägsta temperaturen på -27.0° uppmättes den 20 i Nattavara i mellersta Lappland. Månadens preliminärt lägsta temperatur var ytterligare en tiondel lägre och noterades även den i Nattavaara under tidig morgon den 24 då det var -27.1° som lägst.

Nederbörd

Nederbördsavvikelse i procent av det normala för 1-28 november 2013
Nederbördsavvikelse i procent av det normala för 1-28 november 2013. Förstora Bild

Mest nederbörd föll det fjällen, och då nederbördsområdena kom in västerifrån är det de västligaste delarna av fjällen som fått den mesta nederbörden. Men även västkusten och Götalands och Svealands ostkust har fått en hel del nederbörd och här har det enbart handlat om regn. Vanligtvis kommer det dock ännu något mer nederbörd längs västkusten så årets november har faktiskt varit något torrare där än normalt. Det är bara längs södra Sveriges ostkust och fjällkedjan från Jämtland och norrut som det har kommit något mer nederbörd än normalt. I Svealands och Norrlands inland kom det från 25 % till lokalt 50 % mindre nederbörd än normalt.

I Lapplandsfjällen växte snödjupet med några decimeter under månaden men i övrigt blev snötäckets vidare avancemang öster- och söderut inte särskilt stort.

Bland de observationer som hittills kommit in till SMHI uppmättes den största dygnsnederbörden på morgonen den 16 i Korsvattnet i Jämtlandsfjällen där det då hade kommit 35.6 mm. Under de tre dygnen från den 15 till den 17 föll också mycket nederbörd i Lapplandsfjällen. Exempelvis Hemavan fick sammanlagt 66.8 mm under dessa dygn.

Vind

Den täta lågtryckstrafiken resulterade förstås i flera tillfällen med hårt väder, särskilt i fjällen och i något mindre utsträckning längs kusterna. Från den 10 och framåt drabbades fjällen av både storm- och orkanvindar i olika omgångar.

Det hårdaste vädret rådde då stormen Hilde passerade över Norrland natten mellan den 16-17. Allra värst var det i södra Lapplandsfjällen. SMHIs station i Stekenjokk är belägen mycket exponerat på en flack fjälltopp på 1036 meters höjd. Som mest uppmättes där hela 47 m/s i medelvind, vilket är nytt rekord för Sverige. Gränsen för orkan på 32.7 m/s överskreds alltså med råge. Högsta byvind uppmättes till hela 56 m/s. Detta blev nytt rekord för byvind i november men det var ändå en god bit ifrån det gällande rekordet för Sverige på 81 m/s som uppmättes i Tarfala den 20 december 1992. (Helt jämförbara mätningar av medelvind- och byvindhastighet finns dock inte längre tillbaka än från 1995.) Även andra fjällstationer rapporterade storm i medelvind och byvindar av orkanstyrka. En mer utförlig artikel om stormen Hilde har tidigare publicerats på SMHIs hemsida, se länk ovan i högerspalten.

Väderläget klockan 01 söndagen den 17 november 2013
Väderläget klockan 01 söndagen den 17 november 2013 med stormlågtrycket ”Hilde” över norra Norrland. De svarta linjerna är isolinjer för lufttrycket vid havsytans nivå. Vinden blåser nära parallellt med dessa linjer och ju tätare det är mellan linjerna desto högre är vindhastigheten. Förstora Bild

I lägre terräng öster om fjällkedjan var vindarna inte lika kraftiga men även här blåste det mycket hårt med stormstyrka i byarna. Många träd blåste omkull och orsakade strömavbrott när de föll över kraftledningar eller trafikproblem när de föll över vägar. Som mest var ca 35000 abonnenter utan ström i Västerbotten och det var stora trafikproblem både på E12 och E45. Det uppstod även avbrott i tusentals fasta teleförbindelser.

Senare datum med hårt väder i fjällen var den 18 allra längst i norr samt på olika håll i fjällkedjan den 22-28. Framförallt den 27 var det även öster om fjällkedjan förhållandevis hårt väder och som följd blev flera tusen elabonnenter strömlösa. I Hallhåxåsen i norra Jämtland uppmättes vindbyar på 29 m/s den 27. Det överträffar det tidigare rekordet på 27 m/s som sattes i samband med ‘Hilde’ elva dagar tidigare. Från Hallhåxåsen finns registreringar av byvind sedan december 1995.

Solskenstid

November blev preliminärt nära normalsolig i hela landet. Det blir Nordkoster, Svenska Högarna och Karlstad som kommer att slåss om den slutliga toppnoteringen för månaden.

Åska

I främst Bohuslän och Dalsland inleddes månaden med en hel del blixtar och dunder i samband med en frontpassage och den 1 blev preliminärt månadens åskrikaste dygn. Under den följande veckan förekom sedan en del ytterligare urladdningar mestadels över västra Götaland.