November 2012 – mild månad med kall avslutning

Det blev åter en varm november med några graders temperaturöverskott i hela landet, men förra årets november var varmare. Trots det mulna och disiga vädret var månaden inte speciellt nederbördsrik förrän i slutet, då ett lågtryck gav långvarig nederbörd i främst de östra delarna av södra Sverige. Samtidigt avancerade snötäcket åter söderut efter att ha varit tillbakapressat sedan inledningen på månaden. Solskenstiden låg på de flesta mätplatserna något under det normala.

Vintern tillbakapressad

Under oktober hade landet blivit snötäckt ner till och med västra Svealand, men den 1 november blev inledningen till mildväder. Därmed blev snötäcket tillbakapressat i tre veckor.

Vädret i början av månaden kännetecknades av dis och dimma då ett lågtryck norr om Skottland pumpade in nya nederbördsområden. Det blev oftast inga större mängder nederbörd men flera platser i Värmland fick över 20 mm och allra mest noterades i Svaneholm med 32 mm den 1. Även de följande dygnen blev vädermässigt ganska händelselösa dagar med låga moln, dis och lokal dimma på många håll.

Den 6 hamnade landet under en högtrycksrygg vilket gav lite sol på platser där molnen hade skingrats. Men det var en kortvarig respit då en ny front med nederbörd drog in västerifrån utmed hela Sveriges längd under eftermiddagen. Ett lågtryck vid Lofoten gav kraftiga vindar över främst Jämtland och södra Lapplandsfjällen med början natten till den 7. I Stekenjokk i Lappland noterades den högsta medelvinden till 28 m/s och den maximala byvinden till hela 33 m/s, dvs orkanstyrka. I Jämtland hade bland annat Frösön stormbyar på 27 m/s. Bakom fronten drog torr och kall luft ner över södra halvan av Sverige. Det blev blåsigt men också soligt där den 7, och i norr den 8 och den 9.

Milda vindar

Natten mot den 10 återkom den sydliga strömningen liksom vädret med oftast lätt nederbörd, låga moln och dis. Undantaget var Norrland där det i ett stråk från östra Jämtland upp mot södra Norrbotten allmänt föll 10-20 mm. Natten mot den 12 blev blåsig sydväst om ett lågtryck på Bottenviken med de högsta byvindarna på 24 m/s på Väderöarna och Söderarm. Från Norska havet var torrare luft på väg vilket fick molntäcket att lätta på flera håll den 12.

En front med nederbörd svepte från väster ner över norra Sverige den 14. I norra Norrland föll då temperaturerna och allra lägst -20,1° noterades i Naimakka i Lappland. Söder om fronten var det däremot varmt för årstiden, 10,6° uppmättes så långt norrut som i Hudiksvall i Hälsingland.

Fortsatt varma vindar

Sverige hade hamnat mellan ett lågtrycksområde nära Island och ett högtrycksområde med centrum vid Kaspiska havet. Detta medförde att de för årstiden varma luftströmmarna fortsatte att dominera vädret. Det var i allmänhet mulet och disigt.

Lågtrycken med sina nederbördsområden passerade först längs gränsen mot Norge och svängde därefter över norra Norrland för att sedan fortsätta vidare österut. Den 24 bröts mönstret då strömningen över Sverige blev mer västlig i samband med att en kallfront drog ner över landet från nordväst.

Göta kanal vid Söderköping 25 november 2012.
Göta kanal vid Söderköping 25 november 2012. Tömd på vatten ligger bojarna på botten av kanalen och husen försvinner i dimman. Foto Weine Josefsson

Riklig nederbörd

Dygnsnederbörd den 27 november 2012

Över Brittiska öarna intensifierades ett lågtryck den 25. Dess nederbördsområde nådde västkusten på kvällen och under natten föll allmänt över 10 mm i södra Götaland och i gränsområdet mellan Halland och Västergötland som mest kring 25 mm, till exempel 26 mm i Linhult och 24 mm i Ullared.

Nederbördsområdets rörelse bromsades upp den 26 och berörde nu främst norra Götaland med mängder som i allmänhet blev 10-20 mm. Allra mest nederbörd i Götaland mättes i Kroppefjäll-Granan i Dalsland med 38 mm och mest i Svealand fick Tystberga i östra Södermanland 24 mm.

Från söder tillkom den 27 ytterligare ett nederbördsområde. Det sammanslagna lågtrycket hade sitt centrum över södra Götaland vilket gav ostvindar norr därom. Med denna strömning passerade luften över öppet vatten på Östersjön och tog upp extra fukt vilket bidrog till för årstiden stora nederbördsmängder över främst Östergötland och Södermanland. En liknande strömning förekom även över Vänern, vilket gav ett nederbördsmaximum i delar av Värmland och Dalsland.
Det blev allmänt mellan 30 och 40 mm i kustområdena där. I Svealand var det åter Tystberga som fick mest nu med 53 mm medan det i Götaland var Östra Husby i Östergötland som fick mest med 43 mm. Tystberga fick alltså 77 mm och Kroppefjäll-Granan 63 mm på två dygn. Det var många kustnära platser som sammanlagt fick 50-60 mm under dessa två dygn.

Den 27 uppmätte Gotska Sandön 33 mm vilket är den högsta dygnsnederbörden där i november sedan starten 1932.

Kallare och snö

Lite kallare luft hade den 27 avancerat söderut och nu föll nederbörden åter som snö över de södra delarna av Norrland. Och den 28 även över Svealand och norra Götaland, vilket som mest gav en snödjupsökning på en dryg decimeter. Allmänt i Götaland, Svealand och stora delar av södra Norrland var dock snödjupet mycket tunt. Stora kustnära områden i norra Norrland hade fortfarande barmark och även i inlandet där var snödjupet magert.

Dock var lufttemperaturen i stora delar av Götaland strax över noll så snötäcket blev där endast liggande på lite högre höjder.

I Norrland gav en svag högtrycksrygg en kall natt till den 29 med som lägst -28,9° i Gielas i södra Lapplandsfjällen.
Ett nytt lågtryck med centrum över Tyskland rörde sig mot norra Polen. Vindarna över södra Sverige fortsatte därför att ligga på från öster, vilket gav snöfall främst i södra Norrland och östra Svealand.

Anders braskar

Månaden avslutades med nordostliga stormbyar vid Svealands- och södra Norrlandskusten. I större delen av landet var temperaturen under noll på månadens sista dag. Karesuando rapporterade då månadens lägsta temperatur med -32,4°. Det vill säga ordspråket ”Anders braskar julen slaskar” kan var tillämpligt, men med hjälp av statistik visades redan på 1800-talet att denna typ av datumbundna utsagor saknar grund. Läs mer om detta via länken i högerspalten.