Normal medeltemperatur trots blygsamma dagstemperaturer

Många har nog uppfattat den här julimånaden som ovanligt kylig. Men faktum är att temperaturen i medeltal varit nära den normala. Men ett medelvärde ger inte hela sanningen. Det är ljumma nätter som hållit uppe medeltemperaturen, medan dagstemperaturen varit lite lägre än normalt.

Det kan tyckas förvånande att den meteorologiska statistiken pekar på en temperaturmässigt helt normal julimånad, medan många semesterfirare har en helt annan bild av vädret. Men det finns flera förklaringar till detta.

Den svenska sommaren är i medeltal inte mycket bättre än så här. Det finns många andra somrar som regnat sönder och då varmluften hållit sig långt borta. Alla dessa somrar kanske gärna förpassas in i vår glömska, men i den krassa sifferstatistiken bidrar de till att hålla normalvärdena nere.

Den normalperiod vi fortfarande använder är perioden 1961-1990. Den innehöll ett flertal kyliga somrar, som bidragit till att dra ner medeltemperaturen för den perioden. De kyligaste somrarna under den perioden var 1962, 1964, 1965, 1977 och 1987. Men det är nog snarast de senaste decenniernas somrar man kommer ihåg, och de har i allmänhet varit lite varmare.

Medeltemperatur för sommaren samt avvikelsen från medelvärdet.
Medeltemperatur för juni, juli och augusti samt dess avvikelser från medelvärdet för perioden 1961-1990. Förstora Bild

Svala dagar men ljumma nätter

Eftersom det har regnat mycket i juli och därmed även varit rätt molnigt, så har dagstemperaturerna varit förhållandevis låga medan nätterna varit rätt milda. På sina håll har dagstemperaturen i genomsnitt varit ½-1 grad lägre än normalt, medan nätterna varit varmare än normalt i samma utsträckning.

Men semesterfirarna hade nog hellre uppskattat varma dagar framför ljumma nätter, och detta är sannolikt ytterligare en förklaring till att väderstatistiken inte riktigt stämmer med den allmänna uppfattningen.


Om sommarens temperaturer på Sommarbloggen Väderleken

Varmare än varmast