Nordiskt meteorologmöte i Stockholm

Inom meteorologiområdet finns en lång tradition av nordiskt samarbete. Den 22-24 augusti hålls det trettionde nordiska meteorologmötet, denna gång i Stockholm. Från SMHI medverkar en rad experter.

– Inom meteorologin pågår ett ständigt utvecklingsarbete, kring såväl observationsteknik och beräkningsmodeller som tillgängliggörandet av data. Att utbyta kunskap och erfarenheter med våra kollegor i andra nordiska länder är viktigt för oss, säger Bodil Aarhus Andrae, chef för SMHIs avdelning Samhälle och säkerhet.

Det nordiska meteorologmötet – NMM30 – är det trettionde i ordningen där experter träffas för att dela kunskap och ta del av aktuell forskning. Mötet hålls på Stockholms universitet. Det stora flertalet av deltagarna kommer från de nordiska länderna men det kommer också meteorologer och forskare från Iran, Ryssland, Spanien, Italien och Tyskland.

Många experter från SMHI

Från SMHI deltar bland annat forskare som arbetar med utveckling av prognosmodeller, avancerade matematiska modeller för beräkningar av väderprognoser. Här finns också experter på användning av satelliter inom meteorologin och forskare som arbetar med metoder för att beräkna och presentera framtida klimat, till exempel klimatet i Arktis. Under mötet kommer också en paneldiskussion om öppna data att hållas, även i denna deltar SMHI som sedan ett antal år har en mängd meteorologisk information fritt tillgänglig på smhi.se.

Vid mötets öppningssession idag talade WMOs nye generalsekreterare Petteri Taalas, liksom SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt. Erland Källén, forskningschef vid ECMWF, det europeiska väderprognoscentret i Reading, Storbritannien, deltog också i öppningen av mötet.

Inledningstalare vid nordiskt meteorologmöte 22 aug 2016
Från vänster; Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI, Erland Källén, forskningschef vid ECMWF - det europeiska väderprognoscentret i Reading, Petteri Taalas, generalsekreterare för WMO - världsmeteorologiorganisationen samt Svante Bodin, ordförande i Svenska Meteorologiska Sällskapet (SMS).

Nordiska Meteorologmöten (NMM) ordnas vartannat år i ett nordiskt land, och i år är Svenska Meteorologiska Sällskapet tillsammans med SMHI och Stockholms universitet arrangörer. Mötet stöds också av Bolincentret och Stockholms stad.