Nordiskt issamarbete i Östersjön

Nu inleds ett nytt unikt samarbete mellan SMHI och det finska meteorologiska institutet (FMI). Samtidigt noteras årets första havsis i Bottenvikens skärgårdar.

Under det gånga året har SMHI och det finska meteorologiska institutet (FMI) arbetat tillsammans för att bygga upp ett nytt samarbete kring karteringen av havsis i Östersjön. Den första gemensamma iskartan publicerades i torsdags förra veckan, och visade att det redan börjat bildas en del is inne i skärgårdarna i norra Bottenviken.

– Det kalla vädret i slutet av oktober kylde ner ytvattnet närmast kusten till den grad att några köldnätter räckte för att ny is kunde bildas i norra delen av Bottenviken, säger  Jouni Vainio, isexpert på FMI som publicerade årets första iskarta.

Gemensam produkt

Istjänsten på SMHI och deras motsvarighet på FMI har länge haft ett gott samarbete kring iskarteringen, men har fram till idag producerat varsin karta. Nu slås alltså produktionen av iskartan ihop till en gemensam produkt.

– Det nya samarbetet är ett sätt att säkerställa att våra användare får en enhetlig bild av isläget, oavsett om man väljer att hämta hem iskartan från SMHI eller från FMI, säger Lisa Lind, chef för istjänsten på SMHI.

– Samarbetet gör också verksamheten mindre sårbar eftersom vi får tillgång till fler isexperter och kan fungera som back-up för varandra, förklarar Lisa.

Turas om att uppdatera

Under vintern kommer de båda instituten turas om med att producera iskartan en vecka i taget.

– Genom ett nyutvecklat system med en gemensam databas kommer båda instituten att ha tillgång till samma underlagsinformation för att göra kartan, och produkten kommer ut till båda institutens webbsidor samtidigt, förklarar Lisa.

Så här i början av säsongen görs iskartan på måndagar och torsdagar, men så fort isläget är sådant att det kan påverka sjöfarten till och från svenska eller finska hamnar kommer den uppdateras dagligen.

– Hur ofta iskartan ska uppdateras bedöms tillsammans med isbrytarledningen på Sjöfartsverket, som i sin tur har ett nära samarbete med deras finska motsvarighet, säger Lisa.

– En ny iskarta kommer att publiceras av våra finska kollegor under måndagen, och på torsdag är det vår tur att ta över produktionen, avslutar Lisa.

Följ isläget på den nya gemensamma iskartan