Nordiskt Havsforskarmöte i Strömstad

"Nordic Marine Sciences Conference" arrangeras i Strömstad 13-16 september 2010. Den tvärvetenskapliga konferensen väntas samla havsforskare, marina miljöövervakare, myndigheter och industri från hela Norden.

Konferensen anordnas av Svenska Havsforskarföreningen och Göteborgs universitet och stödjs av Nordic Marine Academy, Forskningsrådet FORMAS, Naturvårdsverket, Fiskeriverket och SMHI.

Föreläsare från Europa och USA belyser aktuell marinforskning

Havsforskarmötet ska ge en överblick av aktuell marinforskning i norra Europa. Från fysisk oceanografi, ekosystemfunktion till förvaltning av haven.

Konferensen tar upp följande tre huvudteman:

  • Globala förändringar i haven
  • Förvaltning av hav och kust
  • Kartläggning, mätning och modellering av havet

Föreläsarna är inbjudna forskare från olika universitet och institut i Europa och USA. Tre parallella sessioner är planerade och en exkursion till Kosterhavets/Ytre Hvalers Nationalpark ingår också i mötet.

SMHI medverkar

Flera personer på SMHI kommer att bidra med presentationer under dagen. Bland annat kommer Bengt Karlson, som är ordförande i Svenska Havsforskarföreningen och även arbetar på SMHIs forskningsavdelning, presentera ett projekt gällande havets försurning. 

Anmäl dig senast 25 augusti

 Mer information och registrering