Nordisk kraftsamling kring klimatanpassning

Hur kan vi arbeta tillsammans för att hitta nya idéer för klimatanpassning? Det är en av frågorna som står i fokus för Nordic Conference on Climate Adaptation 23-25 oktober. Nu går det att ta del av det fullmatade programmet.

Alla som arbetar med, eller på annat sätt är intresserade av klimatanpassning, är välkomna att delta i Nordic Conference on Climate Change Adaptation i Norrköping.

Programmet behandlar bland annat hur olika nordiska huvudstäder valt att klimatanpassa, hur medborgare kan engageras i klimatanpassningsarbetet, vilka affärsmöjligheter det förändrade klimatet skapar och hur man ska kunna hitta lösningar på olika samhällsutmaningar.

- Konferensen är en mötesplats för att utbyta idéer och hitta möjligheter för klimatanpassning. Vi vill också öka kunskapen om den senaste forskningen och delge praktiska erfarenheter av klimatanpassning, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

Brett programutbud

Huvudtalare på konferensen är bland annat toppforskaren Karen O’Brien, professor vid Oslo universitet. Hon arbetar med frågor som rör globala miljöförändringar, omställning, sårbarhet, anpassning av klimatförändringar och säkerhet.

Andra exempel på innehållet i konferensen

Stigande havsnivåer är en risk för många kommuner längs kustlinjerna. Här kommer den senaste forskningen belysas och vilka strategier som kan användas för planering och anpassning till framtida havsnivåer.

Hur kan klimatförändringarna påverka hälsa och välbefinnande hos sårbara grupper i Norden? Hur kan rättviseaspekter påverka beslut om anpassningsåtgärder, och hur kan anpassning av socialt utsatta områden stödjas? Med en interaktiv session diskuteras utvecklingen.

På ett av seminarierna träffas infrastrukturexperter från hela Norden för att ta sig an de svåra frågorna om hur samhället ska värdera klimateffekter på lång sikt, det vill säga längre in i framtiden än vad dagens klimatscenarier sträcker sig. Vilken strategi behövs för att anpassa befintlig infrastruktur på ett effektivt sätt?

För första gången träffas också utvecklare av spel och interaktiva applikationer för klimatanpassning i Norden för att synliggöra detta styrkeområde och hitta nya utvecklingsmöjligheter.

Klimatet kommer påverka tillgången på livsmedel. Hur vi kan höja den allmänna medvetenheten om försörjningsberedskap och hur kan jordbruket anpassas för att öka sin produktionsförmåga?

Några dagar innan konferensen går av stapeln släpper FN:s klimatpanel, IPCC, den slutliga versionen av specialrapporten ”1.5 graders global uppvärmning”. Under klimatförhandlingarna i Paris 2015 efterfrågades ett vetenskapligt underlag som kan beskriva vilka klimateffekter som följer vid 1,5 graders global uppvärmning och möjliga utvecklingsvägar. På konferensen kommer en specialaktivitet ägnas åt rapporten.

Arrangörer

Konferensen som ingår i programmet för Sveriges ordförandeskap i Nordiska Ministerrådet 2018 arrangeras av Linköpings universitet, SMHI och Norrköpings kommun.