Nordisk konferens lyfter lösningar för klimatanpassning

Under tisdagen startade den stora nordiska konferensen om klimat-anpassning, ”Nordic Conference on Climate Change adaptation”. 400 deltagare samlades i Norrköping för att få inspiration och lära sig mer om att rusta för ett förändrat klimat.

Forskningen pekar på en uppvärmning i Norden på mellan två och sex grader fram till sekelskiftet. Hur mycket varmare beror framförallt på hur stora världens utsläpp av växthusgaser blir. En aktuell rapport från FN:s klimatpanel IPCC visar att konsekvenserna för samhällen och ekosystem blir mycket stora redan vid en global uppvärmning på 1,5 grader.

– Vi behöver arbeta både med att minska utsläppen och att anpassa oss till ett förändrat klimat, sade Rolf Brennerfelt, generaldirektör vid SMHI, i sitt inledningstal på konferensen.

– För att nå ett hållbart samhälle är det nödvändigt med samarbete. Denna nordiska konferens är ett viktigt exempel på det.

Talare
Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI, presenterade under konferensen det senaste från forskningen kring klimatförändringar. Foto Magnus Johansson

Vi påverkas av klimatförändringarna

Den gångna sommaren blev en väckarklocka för många, där effekterna av den långvariga och intensiva värmen var tydliga. Sinande brunnar och minskade skördar var några exempel. I Sverige rasade 52 skogsbränder samtidigt.

– Vi har länge trott att klimatförändringar inte direkt berör oss i Norden. Men efter sommaren ser vi att det påverkar oss och vi måste göra något åt det, sade Per Ängquist, statssekreterare.

– Slutsatserna från den nordiska konferensen kommer att lämnas som ett underlag för kommande klimatmöte med nordiska ministrar.

Många frågeställningar på konferensen

Nordic Conference on Climate Change Adaptation pågår under tre dagar och tar upp ett brett spektrum frågor. Ett exempel är stigande havsnivåer, där den senaste forskningen på området presenteras och hur man kan planera för framtida nivåer.

I övrigt behandlas bland annat planering för infrastruktur och hur maten ska odlas. Andra teman är hur Norden påverkas av klimatförändringar i världen och hur politiken kan hantera både klimatanpassning och minskning av utsläppen av växthusgaser. 

Talare med tre rollups
Karin Thomasson, Sveriges Kommuner och Landsting, talade om vikten av samarbete mellan olika aktörer. Foto Magnus Johansson
talare med vänsterhanden i luften.
Karen O’Brien, professor vid Oslo universitet, belyste bland annat att klimatanpassning inte bara handlar om tekniska lösningar utan i stort om våra värderingar. Foto Magnus Johansson

Hitta möjligheter för lösningar

Konferensen arrangeras av SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun och vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer.

Konferensen syftar till att utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer, öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning samt diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser.

Människor pratar vid utställning.
Nordic Conference on Climate Change Adaptation är en viktig mötesplats för att utbyta idéer och kunskap.