NASA: stor temperaturavvikelse i oktober

Amerikanska NASA rapporterade på tisdagen att den globala temperaturavvikelsen i oktober preliminärt var +1,04° över det normala (avser normalperioden 1951-1980). Årets oktober var 0,18° varmare än oktober 2014. 

Detta är första gången som en enskild kalendermånad varit minst 1,0° varmare än normalperioden. Den tidigare största temperaturavvikelsen hölls av januari 2007 då den globala temperaturavvikelsen var +0,97° över det normala.

Figuren visar temperaturavvikelsen globalt för oktober 2015 jämfört med normalperioden 1951-1980. Grå färg representerar områden där data saknas.
Figuren visar temperaturavvikelsen globalt för oktober 2015 jämfört med normalperioden 1951-1980. Grå färg representerar områden där data saknas. ​Källa: NASA.

Kartan finns tillgänglig publikt på data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/

Extrem El Niño en bidragande faktor

Den varma oktobermånaden får till viss del tillskrivas den mycket kraftiga El Niño som just nu råder i Stilla havet och som verkar värmande på den globala skalan. Även under den tidigare varmaste månaden, januari 2007, rådde El Niño-förhållanden. I takt med den globala uppvärmningen och människans bidrag till denna är det ofrånkomligt att nya extremvärden nås.

NASA – 99,9% sannolikhet för rekordvarmt 2015

Via twitter gick Gavin Schmidt, chef för NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS)  i en tweet den 17 november ut med att när nu temperaturdata för januari till och med oktober inkommit är sannolikheten för ett rekordvarmt 2015 hela 99,9%.

Twitterlänk till NASA-chefen, Gavin Schmidts tweet