Myten om den kalla vintern

Många har nog uppfattat den här vintern som ganska kall, trots att statistiken visar att temperaturen varit högre än normalvärdet 1961-90.

En förklaring till att vår subjektiva uppfattning inte stämmer så väl överens med statistiken, är antagligen att vi blivit bortskämda med många milda vintrar de senaste årtiondena.

Förra årets vinter var ju i vissa delar av landet den mildaste vi känner till. Dessutom är det nog så att man minns slutet på vintern bäst, och februari var på flera håll i inre Norrland den kallaste på 15 år.

Medeltemperaturen

Trots att temperaturen varit högre än normalvärdet 1961-90, så är årets vinter lokalt i södra Norrland ändå den kallaste eller kanske rättare sagt ’minst varma’ sedan mitten av 1990-talet.

Temperaturen vintern 2008/2009
Station Kallast sedan Avvikelse från normalt (1961-90)
Malmö 2005/2006 0.9°
Göteborg 2005/2006 1.4°
Visby 2005/2006 1.1°
Norrköping 2005/2006 1.7°
Stockholm 2005/2006 1.8°
Gävle 2002/2003 1.6°
Östersund 1995/1996 0.6°
Umeå 2005/2006 2.1°
Luleå 2006/2007 2.7°
Haparanda 2006/2007 4.2°
Kiruna 2006/2007 2.1°

Tabellen visar hur temperaturen vintern 2008/2009 förhåller sig till tidigare vintersäsonger samt jämfört med en normalvinter under referensperioden 1961-90.

Snötäcket

När det gäller snödjupsförhållandena är det stor skillnad mellan södra och norra Sverige.

Medan omväxlande kalla och milda perioder omöjliggjort ett varaktigt snötäcke i Götaland och södra Svealand, har norra Svealand och Norrland ända sedan slutet av november haft ett i huvudsak stabilt och gradvis växande snötäcke.

Mest anmärkningsvärda är förhållandena i södra Norrland, där snödjupet på en del håll är det största sedan 1988.

Största snödjupet under vintersäsongen 2008/2009
Station Säsongens hittills största snödjup Största snödjupet sedan
Lund 14 cm 2006/2007
Göteborg/Kållered 6 cm 2007/2008
Visby 15 cm 2006/2007
Norrköping 8 cm 2007/2008
Stockholm 20 cm 2006/2007
Härnösand 45 cm 2006/2007
Östersund/Rösta 81 cm 1987/1988
Piteå 64 cm 2001/2002
Haparanda 65 cm 2007/2008
Jokkmokk 78 cm 2007/2008
Kiruna/Esrange 70 cm 2007/2008
Katterjåkk 121 cm 2006/2007

Vinterns slut

Enligt kalenderdefinitionen är vintern slut den 1 mars. I år sammanföll detta i stora delar av Götaland och lokalt i Svealand med den meteorologiska definitionen av vinterns slut och vårens ankomst.

Enligt den meteorologiska definitionen är det vår när dygnsmedeltemperaturen överstiger 0°C. Till Mälardalen ska våren normalt anlända i mitten av mars, men i år kom den alltså omkring två veckor tidigare.