Myndigheter kan söka pengar för klimatanpassning

Sveriges myndigheter har en viktig roll i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Nu erbjuds statliga myndigheter att söka pengar från SMHI för att utveckla handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassningsarbete.

Klimatförändringarna påverkar Sverige i hög grad. Översvämningar, värmeböljor, ras och skred är bara några exempel på vad samhället behöver rustas för. Idag arbetar en rad aktörer med klimatanpassning, till exempel inom kommuner, myndigheter, företag och enskilda fastighetsägare.

- Myndigheterna har en viktig roll för att erbjuda nationellt stöd till klimatanpassningsarbetet. SMHI utlyser även i år, på uppdrag av regeringen, medel för sådant klimatanpassningsarbete på myndigheterna, säger SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt.

Utlysning till alla statliga myndigheter

Årets utlysning gäller ”Utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat”, och vänder sig till alla statliga myndigheter.

Myndigheterna erbjuds att söka pengar för att utveckla handlingsplaner för klimatanpassning inom sina ansvarsområden eller för att ta fram verktyg för klimatanpassning riktade till andra aktörer. Myndigheter som redan har handlingsplaner kan söka medel för att vidareutveckla sina planer.

Prioriterade områden i utlysningen

- I utlysningen fokuserar vi särskilt på samhällssektorerna livsmedelsproduktion, människors hälsa, Sveriges miljömål och samhällsplanering/byggande, säger Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

- Vi kommer prioritera de myndigheter som av regeringen i år fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner för klimatanpassning.

Ansökningar till utlysningen är öppen till och med 23 februari 2018. Varje myndighet kan söka maximalt en miljon kronor.