Myndigheter kan söka pengar för klimatanpassning

Sveriges myndigheter har en viktig roll i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Nu erbjuds myndigheterna att söka pengar från SMHI för att utveckla handlingsplaner eller verktyg för klimatanpassningsarbete.

Klimatförändringarna gör att Sverige blir både varmare och blötare. Risken för extremväder ökar. Översvämningar, värmeböljor, ras och skred är bara några exempel på vad samhället behöver rustas för. Idag arbetar en rad aktörer med klimatanpassning, till exempel inom kommuner, myndigheter, företag och enskilda fastighetsägare.

- För att erbjuda nationellt stöd har myndigheterna en viktig roll att fylla på området. SMHI utlyser nu, på uppdrag av regeringen, medel för klimatanpassningsarbete på myndigheterna, säger SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt.

Söka medel för handlingsplaner och verktyg

Myndigheter erbjuds att söka pengar för att utveckla handlingsplaner för klimatanpassning. De som redan har handlingsplaner kan söka pengar för att ta fram olika typer av verktyg för klimatanpassning. Verktygen ska ge konkret stöd till lokalt och regionalt klimatanpassningsarbete.

De samhällssektorer som kommer att prioriteras i utlysningen är livsmedelsproduktion, människors hälsa, Sveriges miljömål och samhällsplanering/byggande.

- Förhoppningen är att handlingsplanerna ska bidra till att flytta fram positionerna, att Sverige ska bli bättre rustat att möta klimatförändringarna. De blir också ett viktigt underlag för den svenska rapporteringen till EU-kommissionen nästa år, säger Rolf Brennerfelt.

SMHI fick i år uppdraget av regeringen att utlysa totalt 5.6 miljoner kronor. Ansökan för ”Utveckling av handlingsplaner och verktyg för anpassning till ett förändrat klimat” är öppen till och med 31 mars.

SMHI driver sedan tidigare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, på uppdrag av regeringen.