Mycket tidig sommar i södra Sverige!

Påskveckan bjöd på sommarvärme och kulmen nåddes under annandag påsk den 25 då Osby i norra Skåne rapporterade årets hittills högsta temperatur, 23,7°

Det mycket varma väder som rått under påskveckan nådde sin kulmen under annandag påsk den 25 då Osby i norra Skåne rapporterade årets hittills högsta temperatur, 23,7°. Dagen innan, på påskdagen den 24, hade Torpshammar i Medelpad 23,6°. Temperaturer på drygt 20° rapporterades allmänt i södra Sverige liksom i de östra delarna av södra Norrland under både påskdagen och annandagen.
Under annandagen kröp temperaturen över 20° så långt norrut som i Lycksele i södra Lappland. Längs ostkusten hölls temperaturerna nere av det kalla havsvattnet.

Tidig meteorologisk sommar

Den av många efterlängtade påskvärmen, som dock varit jobbig för landets pollenallergiker, har inneburit att dygnsmedeltemperaturen nu legat över 10° minst fem dygn i följd i stora delar av Götaland och Svealand. Därmed är den meteorologiska definitionen på sommar i Sverige redan nu uppfylld, vilket är mycket tidigare än normalt. Normalt (genomsnittligt datum under perioden 1961-1990) anländer sommaren till södra Sverige först omkring mitten av maj.

Rekordtidig sommar i Falun

I Falun blev sommaren till och med rekordtidig, åtminstone sedan år 1904, då man där fick meteorologisk sommar redan den 20 april. Det tidigare rekorddatumet var den 23 april vilket inträffade både 1968 och 2009. Normalt anländer sommaren dit på Norges nationaldag, den 17 maj.