Mycket kallare än normalt i hela Sverige

Hela Sverige har haft det mycket kallare än vad som är normalt för årstiden. Delar av norra Norrland har haft mer än 20 grader kallare än normalt.

Kallast var det i Kvikkjokk-Årrenjarka i Lappland med -42,7 grader, vilket var den lägsta temperaturen som uppmätts där sedan mätningarna startade 1888. Det var 25 grader kallare än vad som är normalt för årstiden. Med normal temperatur avses medeltemperaturen för dygnet för åren 1961-1990.

Anledningen till den extrema kylan var en vädersituation med nordliga och ostliga vindar i kombination med klart väder. Kall luft fördes ned över landet och utan något isolerande molntäcke sjönk temperaturen mycket nattetid.

För landet som helhet var det en ganska jämn fördelning från omkring 20 grader kallare i Norrland till drygt 10 grader kallare i sydligaste Götaland. På enstaka plaster, så som mot Norska gränsen, över Vänern och Vättern samt längs Östergötlands och Smålands kust, var det mellan 8 och 10 grader kallare.

Mildast var det på södra Öland med temperaturer på 6 till 7 grader kallare än vad som är normalt.
Redan under söndagen steg temperaturen generellt sett i hela landet någon grad, då vindriktningen vred från nord till syd. Det var dock fortsatt kallare än normalt i hela Sverige.