Mycket höga flöden i norra Norrland

Just nu är det höga eller mycket höga flöden i små och medelstora vattendrag i norra Norrlands kusttrakter och inland. Det är de höga temperaturerna som gjort att snösmältningen tagit fart.

– Flödena ser ut att kulminera i de flesta områden under tisdagen, men beroende på vattendragens storlek och egenskaper som lutning, marktyp med mera kan det fortsätta vara höga flöden i vissa av dem ytterligare några dygn. I vissa vattendrag har flödena redan kulminerat, berättar Jonas Olsson, vakthavande hydrolog på SMHI.

Just nu har SMHI en klass 2-varning för mycket höga flöden i vissa områden i Norrbottens läns kustland och inland. Klass 2-varning används när flödet uppnår en nivå som uppkommer i snitt vart tionde år. Mycket höga flöden kan leda till översvämningsproblem på utsatta ställen.

–Klass 2-varningen kommer att ligga kvar tills flödena kulminerat i de flesta områden, alltså troligen något dygn till. En varning för höga flöden finns också i de södra fjälltrakterna, men även denna kommer troligen tas bort inom kort, säger Jonas Olsson.

Följ hur flödesläget utvecklas på .