Mycket farlig orkan mot nordöstra Indien

En mycket farlig tropisk orkan, namngiven Phailin, rör sig mot nordöstra Indien dit den väntas nå under lördagen.

Uppdatering klockan 17.25 den 11/10: Orkanen Phailin uppgraderades nyligen till Saffir-Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5 av Joint Typhoon Warning Center. Phailin kan komma att bli den intensivaste orkan som observerats i Bengaliska viken på mer än 35 år.

Satellitbild över orkanen Phailin
Satellitbild över orkanen Phailin klockan 8.30 fredagen den 11 oktober. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Den tropiska orkanen Phailin som bildades under onsdagen i Bengaliska viken har nu utvecklats till en mycket farlig orkan. USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC) uppgraderade under fredag natt Phailin till en kategori 4 – orkan med en medelvind under 1 minut på 135 knop (69,6 m/s). Phailin, är dock mycket nära att uppgraderas till Saffir – Simpsonskalans högsta nivå, kategori 5 (gränsen går vid 137 knop (70,6 m/s)). JTWCs senaste prognos indikerar att Phailins maximala intensitet i termer av medelvinden under 1 minut kommer att öka till 140 knop (ca 72 m/s). Den maximala signifikanta våghöjden hos Phailin är enligt JTWC omkring 18 m.

Så här kommenterar Misha Lundgren orkanen Phailin:

Phailin är en mycket farlig orkan. De rådande atmosfäriska förhållandena och det varma havsvattnet ger ypperliga förhållanden för orkanen. Huruvida Phailin kommer att nå nordöstra Indien som en kategori 4 eller kategori 5 - orkan imorgon lördag återstår att se. Det är inte bara den kraftiga vinden som utgör ett allvarligt hot utan även den medföljande stormfloden och det kraftiga regnet som kan orsaka livshotande översvämningar och jordskred.

Orkanen Phailin mot nordöstra Indien
Prognoserad bana för orkanen Phailin. Vindangivelser i knop. 1 knop ≈ 0,5 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Under åren 1980-2012 har tre orkaner i norra Indiska Oceanen lyckats nå kategori 5 (1991, 1999 och 2007). När 1991 års orkan drog in över Bangladesh som en stark kategori 4 - orkan miste omkring 100 000 människor livet. 1999 års orkan rörde sig på ungefär samma bana som Phailin och nådde nordöstra Indien som en stark kategori 4 – orkan. Runt 10 000 människor dog den gången. Orkanen Gonu (2007) försvagades betydligt innan den berörde några landområden men orsakade trots detta stora skador i bland annat Oman.