Mycket blåsigt väder

7 april var mycket blåsig, framför allt i Mellansverige. Örskär, vid norra Upplandskusten, hade som mest en medelvind på 27 m/s, den högsta medelvindhastighet som uppmätts där i april sedan åtminstone 1961. Den 8 april väntas de kraftigaste vindarna drabba Skåne.

7 april var ett mycket blåsigt dygn, i framför allt Mellansverige. Örskär, vid norra Upplandskusten, hade en medelvind på 27 m/s och byvinden nådde orkanstyrka, 34 m/s. Detta är den högsta medelvindhastighet som uppmätts där i april sedan åtminstone 1961. Det gamla rekordet löd på 25 m/s från april 1997. Ute på Söderarm vid Upplandskusten nådde medelvinden stormstyrka med 25 m/s. Där har det bara blåst mer i april vid ett tillfälle sedan 1961, nämligen 1981.

Även in över land var det rejält blåsigt och stormbyar rapporterades från bland annat Borlänge flygplats i Dalarna samt Åmot och Gävle i Gästrikland. I de södra fjällen var det också mycket blåsigt med stormbyar på utsatta platser. Idre fjäll i norra Dalarna rapporterade en byvind på 28 m/s som högst.

Stora temperaturkontraster

Anledningen till det just nu mycket blåsiga väderläget är att vi har ett mäktigt högtryck över de Brittiska öarna som för upp sommarvarm luft från Nordafrika samtidigt som mycket kall luft finns över Grönland. Detta ger stora temperaturkontraster vilket skapar en utmärkt grogrund för intensiva lågtryck som just nu passerar över Sverige. Faktum är att det har blåst mer vid svenska kuststationer nu än under den gångna hösten och vintern, vilket normalt sett är den blåsigaste tiden på året.

Sommartemperaturer i söder

På sikt ser det mäktiga högtrycket nu ut att växa in över landet till helgen och ge soligt och varmt väder i framför allt södra Sverige med dagstemperaturer på närmare 15ºC framåt söndag. Det är inte omöjligt att sommaren kommer att anlända till östra Götaland då man nu haft två dygn i följd med en dygnsmedeltemperatur över 10ºC. Den svenska definitionen på meteorologisk sommar är att dygnsmedeltemperaturen skall vara över 10ºC i minst fem dygn i följd. Skulle det nu inträffa att sommaren anländer till östra Götaland kommer det i så fall att vara över en månad tidigare än normalt, jämfört med perioden 1961-1990.