Moln i Arktis ger vägledning för klimatet

Ett nytt forskningsprojekt ska arbeta fram unik information för molnigheten i Arktis under de senaste 25 åren. Dataserierna tas fram med hjälp av satellitinformation och kommer att användas för att förbättra klimatberäkningsmodeller.

Molnen styr i hög grad hur solljus reflekteras ut i rymden och hur mycket värmestrålning som lämnar jorden. Molnen är därmed en nyckelfaktor för att studera klimatutvecklingen. Det nya forskningsprojektet kommer att fylla en avgörande kunskapslucka eftersom det fortfarande saknas relevanta molnanalyser som täcker långa tidsperioder över Arktis. - Vi är fortfarande inne i pionjärstadiet när det gäller användning av satellitdata för klimatstudier, det är först på senare år som vi har fått tillgång till processad satellitinformation daterad ända tillbaka från början av 80-talet, säger Karl-Göran Karlsson, forskare inom fjärranalys. Projektet kommer att arbeta fram information för molnigheten i Arktis under de senaste 25 åren med hjälp av data från operationella vädersatelliter. Projektet ska också använda data från nya forskningssatelliter, och för första gången blir möjligt att se profilen i molnen, fördelning av moln, vatten och is i olika skikt. I arbetet används även mätningar från en expedition med isbrytaren Oden i Arktis under sommaren 2008. Resultaten kommer att vara en grund för att utvärdera och förbättra beräkningsmodellerna för klimatet. Projektet har titeln "Utilisation of Advanced Satellite and In situ Observations in Support of Arctic Climate Modelling" och bedrivs i samarbete mellan SMHI och Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet, MISU. Rymdstyrelsen har beviljat finansiering till projektet.