Möjlighet att granska IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

FN:s klimatpanel arbetar med en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Rapporten ska vara färdig i början av oktober 2018. Nu skickas rapporten ut på en andra granskningsrunda.

På FN:s klimatmöte i Paris i december 2015 efterfrågades ett vetenskapligt underlag kring 1,5 graders global uppvärmning från IPCC. Rapporten som IPCC tar fram ska ta ett brett grepp. Utöver kunskap om möjliga utvecklingsvägar och klimateffekter vid 1,5 graders global uppvärmning sätts frågan även i ett vidare perspektiv om hållbar utveckling.

Anmäl ditt intresse

IPCC:s rapporter skrivs av ett antal internationella forskare och experter. I skrivprocessen ingår två granskningar av utkast. Det andra utkastet av den aktuella rapporten görs nu tillgängligt för granskning. Granskningsperioden sträcker sig från den 8 januari till den 25 februari.

Tanken med expertgranskningen är att få in kommentarer på det vetenskapliga/tekniska/socioekonomiska innehållet, dels hur korrekt och fullständigt det är, dels på den övergripande vetenskapliga/tekniska/socio-ekonomiska balansen i utkastet.

Möjlighet finns  att anmäla sig som expert till aktuell granskningsrunda. Detta görs via IPCC:s webbsida. Anmälan ska göras senast den 16 februari.

De som deltagit som granskare av det första utkastet av aktuell rapport kommer per automatik att få tillgång till underlaget så snart granskningsperioden inleds. 

Möjlighet att påverka

Syftet med granskningen är att bidra till att rapporten ger en balanserad och omfattande bedömning av de senaste vetenskapliga resultaten. I IPCCs arbetssätt ingår att expertgranskningsprocessen ska vara objektiv, öppen och transparent med stor spridning. På så sätt vill IPCC att så många oberoende experter som möjligt ska kunna involveras i processen.

– Vi ser gärna att många experter från Sverige angagerar sig i granskningen. Det här är en möjlighet för Svenska experter att bidra med sin kompetens för att göra kunskapsunderlaget så gediget som möjligt, säger Markku Rummukainen vid nationella kontaktpunkten för IPCC på SMHI.

Mer information om processen för expertgranskning finns på IPCC:s webbsida.

– Expertgranskningen av det andra utkastet är en viktig del i IPCC:s process med utvärderingsrapporter, och är en del i ländernas möjlighet att bidra till rapportens kvalitet säger Lena Lindström, vid nationella kontaktpunkten för IPCC på SMHI.

På det författarmöte som hölls i Malmö i oktober arbetade författarna med att ta hand om kommentarerna från den första expertgranskningen av den aktuella rapporten. Antalet kommentarer var stort, nästan 13 000 skriftliga kommentarer från totalt 124 länder hade mottagits och skulle under mötet omhändertas och bemötas, resultatet skulle sedan inarbetas i rapporten.