Väderradar i Bålsta moderniserad – intrimning pågår

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Bålsta används från och med 2019-04-25 i SMHIs tjänster och produkter. Anläggningen utanför Bålsta ersätter den gamla anläggningen på Arlanda.

Den moderniserade radaranläggningen har beteckningen BAA. En av orsakerna till att anläggningen nu ligger utanför Bålsta är att väderradar-anläggningen då bättre täcker området för Arlanda flygplats. En annan orsak är att den gamla platsen riskerade att få ytterligare begränsad täckningsförmåga på grund av genomförd och planerad exploatering av området utanför Sky City.

Systemet kommer att trimmas in under den närmsta tiden. Intrimningen innebär, bland annat, att vi testar olika inställningar för att minska förekomsten av klotter. För utvärdering av inställningarna krävs lite olika vädersituationer, varför intrimning kan ta förhållandevis lång tid.

Högre upplösning

De moderniserade radaranläggningarna i Ängelholm, Vara, Östersund, Hudiksvall, Hemse (Ase), Örnsköldsvik, Leksand, Luleå (Rosvik), Karlskrona, Åtvidaberg (Vilebo) och Bålsta har nu högre upplösning än tidigare. Trots den högre rumsliga upplösningen uppvisar inte väderradar Bålsta samma karaktäristik med mindre homogena nederbördsområden som för andra moderniserade radaranläggningar, utan ser mer ut som de gamla anläggningarna. Detta är tack vare användningen av andra inställningar hos väderradar Bålsta jämfört med övriga moderniserade anläggningar.

Exempelvis kan resultatet se ut enligt bild nedan där man ser skillnaden i nordväst där väderradar Bålsta gränsar mot anläggningarna i Leksand och Hudiksvall. Inställningarna kommer inom de närmaste månaderna att börja tillämpas för de övriga moderniserade radarsystemen. Med högre upplösning är det möjligt att se mer detaljer i nederbördsområden och att uppskatta nederbördsmängd på ett bättre sätt.

Radarbild Bålsta från systemet Baltrad (2019-03-30 18:45 UTC).
Bilden är hämtad från systemet Baltrad (2019-03-30 18:45 UTC).