SMHI och Sjöfartsverket skapar gemensamt nät för att mäta havsvattenstånd

Nu ska det bli enklare att följa vattenståndets förändringar. SMHI och Sjöfartsverket har kommit överrens om att skapa ett gemensamt nät för vattenståndsmätningar längs Sveriges kust. Ny mätteknik och tätare geografisk täckning innebär en mer detaljerad bild av havsnivån i närområdet.  

Havsvattenstation vid Landsort Norra
Havsvattenstation vid Landsort Norra

Vattenståndsobservationer presenteras idag i SMHIs webbtjänst och i Sjöfartsverkets vind- och vattentjänst, ViVa.

Christian Kark, Sjöfartsverket
Christian Kark, Sjöfartsverket Foto Sjöfartsverket

– Ett gemensamt nät för havsvattenobservationer innebär tillgång till fler mätstationer i de båda tjänsterna och medför nytta för exempelvis lotsar, sjöfarten, hamnar, båtägare och ägare av strandtomter. Tjänsterna kan bland annat bidra till att undvika grundstötningar och negativa konsekvenser vid översvämningar, säger Christian Kark, systemansvarig för ViVa på Sjöfartsverket.

Börjar uppgradera i höst

Mikael Stenström, SMHI
Mikael Stenström, SMHI

– Det gemensamma projektet kommer att leda till ett rikstäckande och modernt observationsnät för mätningar av havsvattenstånd, med hög mätnoggrannhet och driftsäkerhet, säger Mikael Stenström, nätansvarig för SMHIs havsvattenståndsstationer, och fortsätter:

– Redan till hösten 2017 kommer de första mätstationerna att uppgraderas med modernare mätteknik.  Mätningarna kommer att ge en mer detaljerad bild av havsnivån i närområdet tack vare en tätare geografisk täckning längs kusten.

SMHIs och Sjöfartsverkets gemensamma arbete med att modernisera observationsnätet för mätningar av havsvattenstånd kommer att pågå 2017-2018.

Komplement till modern navigation

Uppgraderingen är kopplad till det EU-finansierade projektet FAMOS ODIN. Projektets syfte är att sjömäta de områden i Östersjön som trafikeras av handelssjöfarten och där det idag saknas djupinformation som samlats in med modern mätteknik.

Dagens satellitnavigering gör det möjligt att veta exakt hur mycket vatten det finns under fartygets köl. Men för att kunna lasta så mycket som möjligt krävs det bra uppgifter om vattenståndet under den planerade resan. SMHIs och Sjöfartsverkets mätstationer bidrar därför med viktig information som kompletterar dagens moderna navigationsutrustning.