Medelmåttig julimånad

Efter en ovanligt kylig och regnig junimånad är säkert många besvikna att juli fortsatte i samma stil. Någon rekordregnig juli har det dock inte varit fråga om.

Detta är en preliminär resumé över julivädret. Den officiella månadskrönikan publiceras omkring den 6 augusti.

Större delen av Sverige har fått mer regn än normalt under juli. Några rekordmängder för att vara en julimånad har det i allmänhet inte varit fråga om, men i kombination med den delvis mycket regniga junimånaden så kan det nog kännas som att regnandet aldrig velat sluta den här sommaren.

Konkurrensen mellan regniga julimånader är hård och det är inte så lätt att sätta nya rekord. För tre år sedan var det definitivt regnigare på många håll från Värmland till mellersta Norrland. I Sydsverige är många gällande regnrekord från juli 2007, 2004 eller 2003, och de har inte varit hotade av årets juli.

Förenklad analys av månadsnederbördens avvikelse från det normala i juli 2012.
Förenklad analys av månadsnederbördens avvikelse från det normala i juli 2012. Förstora Bild

Värsta regnen i början av månaden

En gångbro översvämmad och skyddsvallar grävda, Silverån vid Mariannelund.
Silverån vid Mariannelund i Småland. En gångbro översvämmad och skyddsvallar har grävts på sidorna för att hålla vattnet i sin fåra. Foto Lena Andersson, SMHI Förstora Bild

Veckoslutet den 7-8 juli var det som allra regnigast. Hinshult i östra Småland fick hela 163 mm regn den 7, och det är den femte största dygnsmängden någonsin vid en officiell svensk station. I Målilla kom det vid samma tillfälle 110 mm på 18 timmar. IEmån och dess biflöden steg vattnet snabbt till mycket höga nivåer.

Samtidigt drabbades också Dalarna av mycket stora regnmängder. Den största mängden där rapporterades från Mockfjärd med 102 mm den 8.

Sedan skedde en långsam och knappt märkbar stabilisering av julivädret. Skurarna var i allmänhet inte fullt så kraftiga längre. Götaland hade till och med tre praktiskt taget regnfria dygn den 24-26.

I norr på sina håll kyligast sedan 1995 eller 1996

Ofta var det ganska varm luft som drogs in över landet tillsammans med regnvädren. När solen fick möjlighet att lysa blev det också rätt hyggliga dagstemperaturer. Det gäller framför allt under perioderna 5-9 och 24-28 juli.

I norr var de varma perioderna inte så långvariga. På sina håll i norra Norrland blev det därför den kyligaste julimånaden sedan 1995 eller 1996. Vid några tillfällen var det även nattfrost. Mest uttalat var detta natten till den 10 juli med -3° i Naimakka vår nordligaste station. Karesuando hade samma natt -0,1°, vilket innebar den kyligaste julinatten sedan 1949. Den 22 juli hade Haparanda +2,2° som lägst. Även om det inte var frost så var det ändå den lägsta julitemperaturen där på 150 år.

Förenklad analys av medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2012.
Förenklad analys av medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2012. Förstora Bild

Solskenstid

I Götaland kom man på en del håll upp i en aning fler soltimmar än normalt. I övrigt blev solskenstiden lägre än normalt, men några rekordlåga värden var det inte fråga om. Antalet dagar med klarblå himmel och obrutet solsken från gryning till skymning var dock lätträknade.

Åska

Alla dygn utom ett (26 juli) har det åskat någonstans i Sverige. Det åskrikaste dygnet blev den 6 juli då en kallfront med åska passerade norra Norrland och ett annat område med utbredd åska drog in över Gotland. Totalt registrerades 12 224 blixturladdningar över Sverige detta dygn. Jämfört med de allra åskrikaste dygnen förra sommaren, så är dock detta en rätt låg siffra.

Vind

Någon storm blev det aldrig tal om denna månad, och det är för övrigt tämligen sällsynt i juli. Den högsta vindhastigheten vid våra kuststationer rapporterades från Väderöarna med sydväst 18 m/s den 23 juli. Detta i samband med ett djupt lågtryck vid Island.

Snö och hagel

Kapitlet om snö blir alltid kort när en julimånad sammanfattas. Men det kan nämnas att från Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen rapporterades nysnö på höjder över 700 meter den 4 juli.

Om det faller nederbörd i frusen form under sommaren så är det främst i form av hagel. Det mest spektakulära fallet var när Sollefteåtrakten drabbades av ett intensivt hageloväder på månadens sista dag. De största haglen hade enligt uppgift storleken av en pingisboll.

Hagel i Sollefteåtrakten den 31 juli 2012.
Hagelkorn som föll någon mil nordväst om Sollefteå. Enligt uppgift kan det lokalt ha fallit ännu något större hagel. Foto Mats Johansson, SMHI Förstora Bild