Med fokus på luftkvalitet

Europakommissionen uppmärksammar SMHIs verktyg SIMAIR som ett gott exempel på hur luftkvalitet kan bedömas.

Nästan alla svenska tätorter behöver fastställa luftkvaliteten i tätorter, speciellt partikelmängden nära större gator och vägar. SMHI har tagit fram webbtjänsten SIMAIR för att kommuner och länsstyrelser enkelt och mer exakt ska kunna bedöma luftkvaliteten.

Nu uppmärksammas SIMAIR av Europakommissionen som ett gott exempel på hur luftkvaliteten kan bedömas med hjälp av beräkningsmodeller, inom ramen för EUs nya luftkvalitetsdirektiv.

Verktyg för utvärdering av miljökvalitetsnormerna

Bedömning av luftkvalitet genom modeller väntas få ökad betydelse när det nya direktivet snart införs i svensk lag, exempelvis för att ge bättre geografisk överblick, som komplement till mätningar, men även för planering av luftkvalitet och för att bedöma effekten av åtgärder.

SMHI har, tillsammans med Vägverket och Naturvårdsverket, tagit fram SIMAIR som stöd till kommunernas utvärdering av miljökvalitetsnormerna. I dagsläget används systemet i ett sjuttiotal kommuner och går att använda i hela Sverige.