Maximal isutbredning – senare än någonsin tidigare

Den 29 mars växte sig isarna runt Sveriges kuster större än hittills denna vinter. – Detta är det senaste datumet för maximal isutbredning Sverige någonsin haft, säger Torbjörn Grafström på SMHIs istjänst.

Fartyg i is i solnedgång

Vintern 2012/2013 kom kylan och isläggningen i omgångar. Den maximala utbredningen av havsis i Östersjön används som en indikator på hur svår isvinter vi har haft.

– Till en början såg det ut som att den maximala isutbredningen skulle komma redan i slutet av januari, säger Torbjörn Grafström på SMHIs istjänst. Den 24 januari var stora delar av Västkusten täckt av issörja och s.k. pannkaksis. Isen hann dock inte uppnå tillräcklig tjocklek utan pressades in mot svenska kusten redan efter något dygn.

Därefter följde en längre period med blåsigt väder och varierande isförhållanden.

Istillväxten tog fart i början av mars

Isproduktionen satte åter fart i samband med ett stillaliggande högtryck och kallt väder i början av mars, vilket är ovanligt sent.

– Det envisa högtrycket resulterade i ett nytt rekordsent datum för ismaximum, nämligen den 29 mars då 176.000 km² av Östersjöns yta var täckt av is, säger Torbjörn.

Det gamla rekordet sattes den 25 mars 2008 med endast 49.000 km², vilket i sin tur var den minsta isutbredningen på hela 1900-talet.

Iskarta från SMHIs istjänst
Iskarta 29 mars 2013