Mätning av nederbörd med mobilnätet - nytt projekt för bättre beredskap vid översvämningar

I ett nytt projekt ska forskare från SMHI, Ericsson och Stockholm Vatten och Avfall vidareutveckla tekniken att mäta regn genom att använda mikrovågslänkar i mobiltelefonnät. 

Tekniken har funnits i några år och fått uppmärksamhet internationellt. Nu ska forskarna undersöka möjligheten att utveckla tekniken för att mäta snö och dimma, och använda mätningarna för att bättre kunna beräkna höga vattenflöden i stadsmiljö.

Mikrovågssignalen som skickas mellan mobilmaster dämpas av nederbörd i luften och dämpningen av signalen kan räknas om till nederbördsintensitet. SMHI har tillsammans med Ericsson och Hi3G gjort ett framgångsrikt pre-operationellt test att mäta regn med mikrovågslänkar i Göteborg kallat MEMO: Microwave-based Environmental Monitoring. 

Regn, snö, dimma och översvämningar

I det nya projektet ska forskarna både förbättra algoritmerna som beräknar regnmängd och utforska hur dagens och framtidens mikrolänkar kan användas för att känna igen andra meteorologiska variabler som snöfall och dimma.

– För mycket nederbörd kan få stora konsekvenser, speciellt i en stad där häftiga skyfall kan ge stora översvämningar med skador på både vägar och byggnader. I ett förändrat klimat förväntas detta bli vanligare. Därför är det viktigt att utveckla metoderna för att mäta nederbörd, så att vi kan varna för oväder och därmed ge räddningstjänst och andra möjlighet att förbereda sig för extremhändelser, säger Jafet Andersson, forskare på SMHI.  

Avloppsledningsnätet i Stockholm är vidsträckt med långa rinntider i systemet samtidigt som antalet regnmätare är få. Ledningsnätet till reningsverk är till stor del kombinerat och transporterar stora vattenmängder vid nederbörd. Stockholm Vatten och Avfall ser stora fördelar i att kunna få en bättre rumslig upplösning av data från regnhändelser och därmed en ökad förståelse av översvämningshändelser liksom en bättre uppskattning av totalvolym till reningsverk från nederbördstillfället.

Jämför med traditionella mätningar

Projektet Microwave based Environmental Monitoring (MEMO) är ett samarbete mellan SMHI, Ericsson och Stockholm Vatten och Avfall. Under projektet ska de samla in nederbördsdata från mikrovågslänkar i mobiltelefonnätet, och sedan analysera och jämföra dessa med de traditionella mätningar av nederbörd som sker i området för att vidareutveckla tekniken. Parallellt ska de testa länkbaserade nederbördsdata i hydrologiska prognosverktyg, för att se om och hur de kan förbättra prognoskvaliteten. 

Projektet finansieras av Vinnova och pågår under 2018 och 2019.