Märklig orkansäsong på Atlanten och östra Stilla Havet

Orkansäsongen 2011 på norra halvklotet närmar sig sitt definitiva slut medan den på södra halvklotet försiktigt kommit igång. Under 2011 bildades globalt sett färre tropiska cykloner än normalt. Vanligen bildas omkring 80-90 tropiska cykloner per år runt om i världen. Hittills i år har drygt 75 stycken bildats.

Atlanten - många men överlag svaga tropiska cykloner

Totalt 19 tropiska cykloner bildades mellan juni och november. Tillsammans med 2010, 1995 och 1887 gör detta årets säsong till den tredje mest aktiva efter de två rekordåren 2005 och 1933.

På Atlanten blev Ophelia säsongens kraftigaste orkan men det var Irene som orsakade den största uppmärksamheten då den drog in över USAs ostkust i slutet av augusti med omfattande skador som följd.

Trots att den tropiska stormen Lee var svag orsakade den ändå stora skador när den i början av september drog in över området kring New Orleans då översvämningar följde i dess spår. Lee bidrog även till att nya nederbördsrekord för september sattes längs ostkusten. Tillsammans med Irene bidrog Lee även till att 2011 blir det dyraste året utifrån väderrelaterade händelser i USA.

Det märkliga med årets säsong på Atlanten var att endast 7 av de 19 ovädren klassades som orkaner (Irene, Katia, Maria, Nate, Ophelia, Phillippe och Rina). Normalt sett utvecklas strax över hälften av de tropiska cyklonerna på Atlanten till tropiska orkaner. En möjlig förklaring kan vara att stora områden av den tropiska Atlanten i år dominerats av torr och nedsjunkande luft vilket verkar hämmande på tropiska cykloner.

Östra Stilla Havet – få men intensiva tropiska cykloner

Även på östra Stilla Havet blev det en märklig säsong men här var förhållandena de rakt motsatta. Av säsongens elva namngivna tropiska cykloner nådde alla utom Fernanda orkanstyrka vilket torde vara unikt.

Kraftigast var Dora som bildades i juli, men mest imponerande var ändå säsongens sista tropiska cyklon Kenneth som bildades i slutet av november vilket är extremt sent.

Under för årstiden exceptionellt gynnsamma förhållanden (för tropiska cykloner) kom Kenneth att utvecklas till en kategori 4 – orkan ute till havs något som aldrig hänt så sent på säsongen sedan satellitmätningar infördes under 1970-talet.

Västra Stilla Havet

Över västra Stilla Havet blev det även i år låg aktiv säsong, dock inte lika låg som fjolårets säsong som var extrem i det avseendet. De kraftigaste cyklonerna blev Songda och Muifa vilka båda nådde kategori 5 på Saffir-Simpsonskalan.

I september drog den tropiska stormen Talas och orkanen Roke in över Japan med omfattande översvämningar som följd. Samma månad drabbades de norra delarna av Filippinerna hårt när de båda tropiska ovädren Nesat och Nalgae drog fram över ungefär samma område med mindre än en veckas mellanrum.

I mitten av december drog den tropiska stormen Washi nattetid in över södra Filippinerna där tropiska cykloner inte alls är lika frekventa som i den norra delen. Över 650 människor beräknas hittills ha omkommit i efterdyningarna av Washi.

Norra Indiska Oceanen

Över norra Indiska Oceanen och Arabiska Havet bildades fem svaga tropiska stormar.

På södra halvklotet

Den kraftigaste tropiska cyklonen under 2011 på södra halvklotet blev också den mest beryktade. Orkanen Yasi drog i början av februari med full kraft in över den australiska delstaten Queensland och var den kraftigaste som drabbat området på många, många år.