Markku Rummukainen i Klimatpolitiska rådet

Markku Rummukainen ingår från och med januari i Klimatpolitiska rådet, en ny myndighet som regeringen inrättar. Markku är professor i klimatologi vid Lunds universitet och huvudsekreterare vid Formas, dessutom klimatrådgivare vid IPCC:s nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Klimatpolitiska rådet har till uppgift att utvärdera hur regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har beslutat. Myndigheten leds av en nämnd med en ordförande, en vice ordförande och sex övriga ledamöter. Forskningsrådet Formas kommer att vara värdmyndighet för det klimatpolitiska rådet, och tillhandahålla lokaler, kansli och administrativ service.

Markku Rummukainen, klimatexpert på SMHI
Markku Rummukainen Foto Anette Andersson

- Uppdraget känns både spännande och krävande. Vi ska fungera som ett slags samvete för politiken vad gäller att arbeta mot klimatmålen, och komma med både ros och ris beroende på utvecklingen, säger Markku Rummukainen och fortsätter:

- Man medverkar i sin personliga kapacitet. Jag kommer att ha min roll kvar i IPCC-arbetet på SMHI samt uppdragen på Lunds universitet och på Formas.

Inrättandet av Klimatpolitiska rådet är ett led i regeringens klimatpolitiska ramverk. Ledamöter i rådet blir:

  • Ingrid Bonde, ordförande, civilekonom
  • Johan Kuylenstierna, vice ordförande, vd Stockholm Environment Institute och adjungerad professor i naturgeografi vid Stockholms universitet
  • Tomas Kåberger, ledamot, professor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola
  • Åsa Löfgren, ledamot, docent och universitetslektor i nationalekonomi vid Göteborgs universitet
  • Sverker Sörlin, ledamot, professor i miljöhistoria vid KTH
  • Markku Rummukainen, ledamot, professor i klimatologi vid Lunds universitet, huvudsekreterare vid Formas
  • Karin Bäckstrand, ledamot, professor i statskunskap vid Stockholms universitet
  • Katarina Eckerberg, ledamot, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet