Maj 2012, omväxlande med en känning av sommar

Månaden började lite varmt trevande de första tre dagarna innan en längre period av ostadigt och betydligt kyligare väder kom att dominera väderbilden. Efter den 20 fick vi uppleva flera dagar, och på sina håll i söder en dryg vecka, av sol och riktiga högsommartemperaturer. Natten mot den 28 slog vädret om igen med kalla vindar från norr och månaden fick därmed ett kylslaget avslut.

I månadsskiftet maj/juni har våren nått i princip hela Sverige, till och med högst upp i de svenska fjällen. Och i dess fotspår har nu även sommaren rusat upp över landet. Från att i slutet av april endast anlänt till framförallt Skåne och delar av västkusten så har den nu under maj månad nått upp till mellersta Norrland med undantag för fjällen och vissa delar av ostkusten.

Detta är en första preliminär krönika, den officiella publiceras omkring den 5 juni.

Varm start i söder men kyligt i norr

Den varma och soliga avslutning som södra Sverige upplevde under valborgshelgen fortsatte även under några dagar in i maj.
Under den 3 så drog sig ett lågtryck med tillhörande nederbördsområde in från väster och berörde framförallt landets mellersta delar där nederbörden i Svealand föll som regn men som sedan övergick i snöfall när det rörde sig upp åt nordost över landet.

Längre period av ostadigt väder

Vädret slog sedan om och blev mer ostadigt, i och med detta så sjönk också temperaturen.
I samband med passerande nederbördsområden föll det i Norrlands centrala och ostliga delar 10 till 20 mm och lokalt upp emot 40 mm mellan den 5 och 6 maj. I Klöverträsk i södra Norrland noterade man 41 mm.

Pärlband av lågtryck

Natten mot den 9 kom ett nytt omfattande nederbördsområde in från väster. På sin nordostliga bana upp över landet uppmättes störst de största nederbördsmängderna i Bohuslän, Dalsland, de västra delarna av Västergötland samt delar av Halland, där det på flera platser kom över 30 mm och lokalt upp emot 40 mm regn (40 mm Källsjö i Halland, 39 mm Lysekil i Bohuslän, 39 mm i Borås).

Högtryck och varma vindar från öst

På kvällen den 20 började ett högtryck att växa sig till ute på Norska Havet vilket kom att ge oss ett stabilare och varmare väder under de närmsta dagarna samtidigt som de norra delarna av landet upplevde resterna av de sista envisa regnområdena innan de under dagen drog bort.
Den 25 drog ett åskväder in från fjällen och rörde sig åt sydost ner över Svealand.
Samtidigt blev detta månadens varmaste dag i stort sett i hela landet, i Svealand upp mot 30 grader (29,8° i Arvika och Falun-Lugnet).
29,8° som noterades i både Arvika och i Falun är den högsta majtemperaturen i Sverige sedan år 2000, när det var 30,1° i Oskarshamn. För övrigt så var noteringen på 29,8° i Falun den högsta majtemperaturen sedan mätningarna började där 1860. Det tidigare rekordet var 28,5° år 1865.
Även i Vänersborg noterades ett nytt värmerekord för maj under denna eftermiddag då 28,7° avlästes.

Kalla vindar från norr ger kylig avslutning

Natten mellan den 27 och den 28 slog vädret om ordentligt med början i nordväst. Detta resulterade i temperaturer under eller mycket under de normala för årstiden.

Temperaturavvikelse 27 till 29 maj 2012
Temperaturavvikelsekartor över perioden 27 till 29 maj 2012. Förstora Bild