Luftmiljö ett gemensamt intresse i Norden

Det finns behov av bra verktyg för att utvärdera och analysera nivån av föroreningar i tätortsluft, inte minst hos svenska kommuner. Några av SMHIs luftmiljöexperter har nyligen träffat sina nordiska kollegor i ett möte på Färöarna och kan konstatera att det finns nya möjligheter och behov av internationellt samarbete inom området.
 

Bilkö

Luftkvalitetsmodeller är viktiga verktyg för kommuner som ska utvärdera och analysera föroreningsnivåer i tätortsluft. SMHI driver på uppdrag från Naturvårdsverket det svenska referenslaboratoriet för tätortsluft-modeller. På Reflab-modellers hemsida finns samlad information om luftkvalitetsmodeller och modellberäkningar. Utöver informationen på hemsidan ger SMHIs experter råd via e-post, telefon och kurser.

– Syftet med referenslaboratoriet är att stödja och främja modellanvändningen för luftmiljöarbetet i Sverige. Användare är främst tjänstemän i svenska kommuner och länsstyrelser, berättar Erik Engström, verksamhetsledare för Reflab-modeller på SMHI. 

Det nationella stödet från Naturvårdsverket för luftvårdsarbetet i Sverige är uppdelat i tre delar, Reflab-modeller på SMHI, Reflab-mätningar på Stockholms Universitet och ett datavärdskap hos IVL.

Sverige i framkant

Nyligen var Erik Engström tillsammans med Helene Alpfjord, luftmiljömodellerare på SMHI, på Färöarna för att representera Reflab-modeller vid ett nordiskt möte. Övriga mötesdeltagare kom från Norge, Finland, Danmark, Estland och Island. Syftet med mötet var att dela erfarenheter och förbättra servicen i respektive land.  

Bild från möte på Färöarna - Reflab
Erik Engström och Helene Alpfjord, SMHI, tror på ökat nordiskt samarbete inom luftmiljöområdet.

– Alla länder inom Europa har krav på sig att ha ett referenslaboratorium för luftmiljömätningar. I Sverige ligger vi i framkant och har ett separat referenslaboratorium för luftmiljömodellering, förklarar Helene Alpfjord och fortsätter:

– Våra grannländer har visat intresse för den svenska modellen med två referenslaboratorier, ett för mätningar och ett för modellering.

Potentiella samarbeten

– Vi hade en stark uppslutning från Sverige på mötet på Färöarna, med representanter från de båda Reflabben, från datavärden och från Naturvårdsverket som är den ansvariga myndigheten. Det finns goda möjligheter och stort intresse att utveckla samarbetet inom området i Norden, bland annat när det gäller att gemensamt utvärdera nya mätinstrument för luftmiljöövervakning. Nya EU-direktiv inom luftmiljö, som träder i kraft 31 december i år, ställer nämligen krav på att de mätinstrument som används för luftmiljöövervakning är testade i den miljön de ska användas i, berättar Erik Engström.