Luftkvaliteten i de 57 största städerna ska studeras