Lösningar för stigande hav och vattenbrist – klimathalvdag i Almedalen

Hur ska vi rusta oss för ett stigande hav? Hur ska vi hantera vattenbrist i vår svenska  livsmedelsproduktion? Det är teman för de två seminarier som SMHI arrangerar under en klimathalvdag den 3 juli i Almedalen.

I ett förändrat klimat stiger havsnivån. När det blir varmare kan vi också få fler perioder med torka och minskad tillgång till färskvatten.

Under SMHIs klimathalvdag arrangeras två seminarier som fokuserar på effekter av ett förändrat klimat: ”Hur kan vi rusta oss för ett stigande hav?” och ”Mera mat i förändrat klimat – men hur ska vi använda vattnet?” Här presenteras de vetenskapliga rönen om hur klimatet förändras. Experter samtalar om utmaningarna vi står inför och arbetssätt för att hitta effektiva lösningar.

Stora utmaningar att klimatanpassa

– Ett stigande hav innebär utmaningar, exempelvis för bebyggelse, vägar och annan infrastruktur. En annan stor fråga är vår livsmedelsproduktion när vattnet blir en bristvara, säger Åsa Sjöström, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI.

– Vi vill med seminarierna lyfta fram vikten att planera rätt redan nu för att minska sårbarheten.

Under klimathalvdagen finns också möjlighet att mingla och samtala med SMHIs experter inom klimat, klimatanpassning, hydrologi och oceanografi. Vid seminarierna medverkar SMHIs experter, SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt, Ingrid Wesström, SLU, Lars Ljungström, Länsstyrelsen Kalmar med flera.

Mer i Almedalen - SMHI om havsmiljö…

Tisdagen den 4 juli har SMHI seminarium om ”Havets miljö och dess förändring - Har vi kunskapen att förvalta havet på ett hållbart sätt?”.Seminariet hålls på Briggen Tre Kronor, Inre Hamnen, i Visby, kl. 09:00 - 10:00. Experter från SMHI presenterar en överblick av havsforskning, miljöövervakning och förvaltning av haven runt Sverige. Vi belyser även de kunskapsluckor vi anser finns för att Sverige ska kunna säkerställa ett hållbart nyttjande av havsresurserna. I ett efterföljande samtal diskuterar forskare, myndigheter och politiker hur Sverige kan nå målen och fylla kunskapsluckorna.

…och vatten

SMHIs generaldirektör Rolf Brennerfelt medverkar på Vattenforum, den 4 juli kl. 08.30 – 09.30. Temat är ”Vatten i Agenda 2030 – hur når vi målen?” Arrangörer är SIWI, Svenskt Vatten, Havs- och Vattenmyndigheten.

Håll utkik

Planering pågår för ytterligare SMHI-medverkan under Almedalsveckan. Håll utkik efter mer information här på smhi.se!