Lösningar för klimatanpassning fokus för konferens

Under årets stora svenska konferens för klimatanpassning presenterade SMHI verktyg och lösningar för att rusta samhället för klimatförändringar och det senaste inom klimatforskningen. Konferensen i sin helhet fokuserade på näringsliv och samverkan.

Den årliga konferensen Klimatanpassning Sverige är en mötesplats för alla aktörer inom klimatanpassning – kommuner, myndigheter, näringsliv, bransch- och intresseorganisationer med flera. Årets upplaga fokuserade på aktuella strategier, verktyg och lösningar för klimatanpassning, gränsöverskridande samverkan och näringslivets roll. Närmare 300 deltagare mötte upp under dagen.

Mötet inleddes med en orientering av aktuella globala avtal som styr arbetet med klimatanpassning: Agenda 2030 och 17 mål för hållbar utveckling. Den globala klimatöverenskommelsen som träffades förra hösten, COP21, innehåller riktlinjer för både utsläppsminskning och klimatanpassning.

Kunskap och verktyg från SMHI

På den europeiska arenan drivs klimatanpassningen i ett brett spektrum av frågor. Åsa Sjöström, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI, gjorde en omvärldsspaning som innehöll nya strategier från EU, klimatanpassning i regeringens budgetproposition samt nya klimatscenarier till FNs klimatpanel IPCC år 2022. Om två år planeras en specialrapport som behandlar klimateffekter vid en global uppvärmning på 1,5 grader.

Erik Kjellström, klimatforskare SMHI, presenterade det senaste inom klimatforskningen, bland annat med en djupdykning i effekterna av en uppvärmning på 1,5 grader. Lotta Andersson och Magnus Rödin från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning höll en workshop kring beräkningar av kostnad och nytta vid åtgärder för klimatanpassning.

SMHI demonstrerade också ett brett kunskapsunderlag, tjänster och verktyg som kan underlätta klimatanpassningsarbete. SMHI var en av delarrangörerna till konferensen.