Lättare utsökning av miljöövervakningsdata

Nu lanserar SMHI en ny förbättrad version av marina miljöövervakningsdata. Det möjliggör lättare samutsökning av biologiska, fysikaliska och kemiska data. Miljöövervakningsdata används av allmänhet och beslutsfattare och är intressant för tillståndsbedömning, ekologisk status samt information om hur havet mår.

 

SMHI är av  Havs- och Vattenmyndigheten  utsedd till nationell datavärd för marina fysikaliska, kemiska och marinbiologiska data. Dessa data (se faktaruta) lagras inom Svenskt HavsARKiv, SHARK, och är fritt nedladdnigsbara via webben och tjänsten SHARKweb, där det även går att titta på data på olika sätt (karta, tabeller m.m.).

Nu lanseras en ny version med många förbättringar. En av de främsta är fysikaliska och kemiska data, det vill säga datatypen ”PhysicalChemical”, nu är tillgänglig i samma gränssnitt som all övrig data. Detta möjliggör lättare samutsökning av biologiska, fysikaliska och biologiska data. Det finns även fler avancerad val för utsökning av data. Den tidigare separata utsökningen av fysikaliska och kemiska data är avvecklad.

 

 

I satsningen igår även uppdaterade interna rutiner, nya inrapporteringsmallar, samt ett ansikslyft för informationssidan Havsmiljödata