Lathunden 2.0 – nylansering av verktyg för klimatanpassning

Lathunden för klimatanpassning, som har utvecklats av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning i samarbete med kommuner och länsstyrelser, lanserades för första gången våren 2018. Nu har verktyget förbättrats och utökats – allt för att ytterligare förenkla kommunernas arbete med klimatanpassning.

Anna Jonsson står vid datorn.
Anna Jonsson är projektledare för arbetet med Lathunden för klimatanpassning. Nu är verktyget uppdaterat och förbättrat. Förstora Bild

– Precis som tidigare riktar sig Lathunden för klimatanpassning till små och medelstora kommuner som vill börja arbeta med klimatanpassning men inte vet hur, berättar Anna Jonsson, projektledare på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI.

Lathunden innehåller olika steg som hjälper användaren arbeta systematiskt: Motivera, Etablera, Analysera, Identifiera, Prioritera, Genomföra, samt Följa upp.

Ett lättanvänt verktyg

Lathunden - skärmdump
I den nya versionen av Lathunden är det enklare att hitta det man behöver hjälp med. Förstora Bild

I den nya versionen har Lathunden också försetts med material specialanpassat till olika kommunala verksamhetsområden, som till exempel Fysisk planering och infrastruktur, Kommunikation, Skydd och beredskap, samt Vård och omsorg.

Jämfört med tidigare är det nu även ett ännu större fokus på användarvänlighet.

– Vissa sidor har fått en enklare layout och vi hoppas att det ska vara lättare att hitta information och koppla ihop anpassning inom ett verksamhetsområde med hela kommunens klimatanpassningsprocess, säger Anna Jonsson.

Premiär på konferens om klimatanpassning

Nylanseringen skedde på den Nordiska konferensen för klimatanpassning i Norrköping den 23–25 oktober i år.

– Det var fantastiskt att träffa så många besökare och berätta om förbättringarna med Lathunden för klimatanpassning. Nu ser vi fram emot att kunna hjälpa ännu fler kommuner att komma igång med sitt klimatanpassningsarbete på allvar. Det är nu det händer!