Långvarig sommartorka i södra Sverige

Det var en lång period med torrt eller mycket torrt väder i södra Sverige under juli. Men kraftiga regn i slutet av månaden gjorde att det i allmänhet inte blev några nya rekord.

Det här är en första preliminär sammanfattning av julivädret. Den officiella månadskrönikan publiceras någon vecka in i augusti.


I drygt två veckors tid fanns ett högtryck i närheten av Brittiska öarna. Från detta växte av och till högtrycksryggar in över södra Sverige, vilket innebar övervägande torrt och varmt väder där.

Norr om högtrycksområdet passerade tidvis regnområden över norra Sverige, och där hade man rätt många dagar i mitten av månaden med ganska svalt väder.

Temperatur

Praktiskt taget hela Sverige hade en varmare juli än normalt (referensperiod 1961-90). Det var bara kring Bottenvikskusten som medeltemperaturen låg kring eller strax under normalvärdet.

Det innebar att det var varmare än under förra årets tämligen regniga julimånad. Men annars har det varit gott om rätt varma julimånader på senare år, och man behöver bara gå till 2011 eller 2010 för att finna en varmare juli.

Preliminär temperaturavvikelse i juli 2013
Preliminär temperaturavvikelse i juli 2013 (gällande 1-30 juli). Förstora Bild

På de allra flesta håll i landet uppmättes den högsta temperaturen efter den 20 juli. Den preliminärt högsta temperaturen blev 30,8°, vilket uppmättes i Ronneby/Bredåkra den 21 juli. Annars var det ingen större skillnad mellan norra och södra landsändan när det gäller månadens högsta temperatur. Till exempel hade Vittangi i norra Lappland 27,1° den 25 juli.

Nattfrost förekom vid några tillfällen i Norrland. I Börtnan i Jämtland var det -1,5° den 22 juli och följande natt hade Latnivaara i Lappland -1,7°. I inre Götaland var det ner till +3° vid några tillfällen med rapporter om lätt markfrost.

Nederbörd

I stora drag kan Sverige nederbördsmässigt delas i två hälfter. I den södra halvan av landet har juli varit torr eller lokalt mycket torr. I den norra halvan av landet har det fallit normala nederbördsmängder, eller på sina håll lite mer än normalt.

Som så ofta under sommaren har nederbörden fallit ganska ojämnt med en del områden som skurarna nästan helt undvikit. I de torraste områdena i södra Sverige får man gå tillbaka till 1994 för att finna en torrare juli.

För enstaka stationer på västsidan av Sydsvenska höglandet och i Uppland ser det till och med ut att kunna bli den torraste julimånaden på minst 100 år, om det inte kommer någon skur under månadens allra sista dygn.

Trots det mycket torra vädret så har det lyckligtvis inte utbrutit några riktigt omfattande skogsbränder.

Preliminär nederbördsavvikelse i juli 2013
Preliminär nederbördsavvikelse i juli 2013 (gällande 1-30 juli). Förstora Bild

Även i huvudsak torra julimånader brukar kunna bjuda på häftiga regnoväder någonstans i landet. Till exempel drabbades Jönköping av skyfall och rätt omfattande översvämningar den 26. SMHI saknar nederbördsstation där, men de östgötska stationerna Kisa och Östra Husby fick 56 respektive 51 mm vid samma tillfälle.

De allra största dygnsmängder som hittills inkommit är från norra Sverige. Där föll 78 mm i Arjeplog-Myrheden den 2, och Hattsjöbäcken i norra Ångermanland fick 62 mm den 30.

Solskenstid

Solskenstiden var över den normala i södra Sverige, och normal eller något under i norra Sverige.

Det innebar en på de flesta håll soligare juli än förra året. Men i allmänhet var det lite soligare någon av julimånaderna 2011 eller 2010.

Åska

Under lite drygt hälften av månadens dygn var det åskväder åtminstone på några håll i landet.

De två åskrikaste dygnen under juli (och även hittills under året) var den 26 och 27 juli. Då blossade det upp värmeåskväder på många platser från söder till norr.