Lågtryck på speciell bana från söder

Mellan varm luft över östra Europa och svalare över Centraleuropa bildas åtminstone någon gång varje sommar lågtryck som rör sig på en nordlig bana. Svårigheten med dessa är att att bara en liten förskjutning i den nordliga banan kan ge stor påverkan på vädret i Sverige.

Eftersom det inom den här typen av lågtrycks ofta finns mycket fuktig luft är det överhängande risk för stora regnmängder. Om Sverige berörs och i så fall vilka delar, är något som alltid ställer meteorologerna inför stora utmaningar. En liten förändring av lågtryckets bana gör att nederbörden hamnar mer eller mindre långt väster- eller österut.

Lågtrycksbanan 5b

Den här lågtrycksbanan kallas av meteorologer för 5b (Vb). Det var den holländske meteorologen Van Bebber (1841-1909) som i slutet av 1800-talet klassificerade lågtrycksbanor från I till VI med underklasser a till d.

Det var troligen ett försök att finna ett system i det till synes kaotiska rörelsemönstret och i förlängningen ett försök att göra prognoser. Under 1900-talet utvecklades andra metoder för prognoser, men i svensk meteorologi har just lågtrycksbanan 5b levt kvar som ett begrepp.

Karta med Wilhelm Jacob van Bebbers klassificering av lågtryck från 1891.
Lågtrycksbanor enligt van Bebbers klassificering av lågtryck från 1891. Förstora Bild

Lågtrycken med bana 5a (Va) startar över Atlanten korsar Frankrike mot Norditalien. Här sker en uppdelning i undergrupper och över norra Adriatiska havet börjar banan 5b (Vb), som därefter går mot norr.

Då Adriatiska havet ofta är varmt blir luften extra fuktig och när lågtrycket ger sig av mot norr möter den ofta kallare luft från nordost. Detta kan ge upphov till en kraftig utveckling av både vindar och nederbörd. Flera översvämningar i Östeuropa kan knytas till dessa 5b-lågtryck.

Varför de är intressanta ur ett svenskt perspektiv

Svårigheten vid prognoser av rörelsen för 5b-lågtryck ligger i att bara en liten förskjutning i deras rörelse i den nordliga banan ger olika väder i Sydsverige. Rör sig lågtrycket i huvudsak över Baltikum kan Götalands fastland få nordvind och klart, men om banan blir lite västligare kan det bli mulet med skurar/snöbyar i kustområdet.

Vid ytterligare västligare bana kommer nederbördsområdet in över större delar av Götaland. Ibland sker även en fördjupning av lågtrycket över Östersjön om vattentemperaturen är relativt sett hög. Dessa svårigheter har alltså gjort att beteckningen 5b har levt kvar.

Översiktskarta till onsdag 8 juli 2009, klockan 14. ett lågtryck fördjupas över Polen.
Ett exempel på ett 5b lågtryck från onsdagen 8 juli 2009 kl. 14. Mellan varm luft i öster och kall luft i väster bildas ett lågtryck över Polen med riktning norrut i Sveriges längdriktning. Förstora Bild