Lågt havsvattenstånd i Östersjön

Det har under en längre tid varit lågt vattenstånd i Östersjön, och tillfälligt blev det rekordlågt längs sydkusten i slutet på januari då vattenståndet i Skanör sjönk till 1,5 meter under det normala. Anledningen är högt lufttryck under lång tid och vindar som pressat ut vattnet ur Östersjön.

Sedan i december har vi haft en lång period med högt lufttryck över Östersjön och nordostliga vindar som pressat ut vattnet genom Öresund och Bälten. Detta har medfört låga vattenstånd i hela Östersjön.

- Vattennivån har varierat mellan -20 och -60 centimeter på våra mätplatser ända från Kalix i norr och ner till Skanör. Månadsmedelvärdet i Stockholm hamnade kring -30 centimeter för januari, vilket är det lägsta sedan december 2002, säger oceanografen Thomas Hammarklint.

Låga medelvärden inträffar när stabila högtryck med kraftiga ostliga och nordliga vindar ligger på under en längre tid. Detta inträffar oftast under våren, men kan också ske på vintern och då oftast i samband med kallt väder. Fenomenet var speciellt tydligt under de kalla vintrarna på 1940- och 1980-talet.

Havet sjönk 1,5 meter i söder

De största nivåskillnaderna i år inträffade den 27-28 januari, då ett lågtryck parkerade sig över Östersjön. Samtidigt skapade kraftiga syd- och sydvästvindar att havsnivån "lutade" på västkusten.

- Vatten i södra Östersjön pressades norrut och vattenståndet längs norrlandskusten steg med nästan 70 centimeter på ett dygn. Södra Östersjön fick samtidigt mycket låga vattenstånd, och vid Skanör låg vattenytan 151 centimeter under det normala. Det är nära rekordet för låga vattenstånd vid svenska mätplatser i södra Östersjön, säger Thomas.

Diagrammet visar havsvattenståndet vid Skanör och Viken den 28 januari.
Diagrammet visar havsvattenståndet vid Skanör och Viken den 28 januari. Förstora Bild

Fartygen fick uppförsbacke

Samtidigt skapade syd- och sydvästvindarna ett inflöde av vatten från Västerhavet, och havsvattenståndet på västkusten vid Viken i norra Öresund höjdes till nära "medelvatten".
- Detta orsakade en lutning, som innebar att den sydgående strömmen i Öresund blev minst 3-4 knop. Fartyg på väg norrut fick då känna av en uppförsbacke, även om den inte syntes med blotta ögat, förklarar Thomas.

Inflöde med syrerikt vatten

Inflödet från Västerhavet är viktigt eftersom det för med sig syrerikt saltvatten till Östersjöns djuphålor. Men det krävs flera veckors inströmning drivet av västliga vindar och lågtryck för att det ska komma tillräckligt.
- Inflödet den 27-28 januari var för kort för att ge någon större tillförsel av syre till djuphålorna, säger Thomas.

Här kan du följa inflödet till Östersjön

Rekordet för lågt vattenstånd är 1,55 meter

Det lägsta observerade vattenståndet som registrerats i Sverige är -155 cm, som inträffade i Skanör i december 1999. Samtidigt observerades -178 cm av danskarna vid fyren Drogden. Under den s k julstormen 1902 observerades -145 cm i Ystad, ett rekord som stod sig nästan hundra år.